donate button
youtube
twitter
facebook

למה מסתירים את הזיהום בנווה המדבר?

במשך כחצי שנה אנחנו "מנדנדים" שוב ושוב למשרד להגנת הסביבה כדי שימסרו לנו מידע על הזיהום בעין עקרבים ובעין צין, על האישורים שניתנו למפעל הסמוך של רותם אמפרט ועל הפעולות שביצע המשרד בנוגע לזיהום המקומות היפים האלה בצפון הערבה.

 

למרות הפניות החוזרות, לא קיבלנו את המידע המגיע לנו על פי חוק. לכן פנינו לבית המשפט בדרישה לחייב את המשרד להגנת הסביבה לחשוף את המידע החשוב הזה.

חושפים את שווי מפעלי ים המלח

החשבת הכללי במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו בדקה את שווי הנכסים של מפעלי ים המלח, לקראת סיום הזיכיון שלהם בשנת 2030 - אך החליטה שלא לפרסם את המספרים.

 

פנינו אליה בדרישה לשקיפות ולפרסום הנתונים השונים. ים המלח הוא משאב של כולנו!

מגבילים את הפוספין הקטלני

הגשנו עתירה לבג"ץ נגד משרד הבריאות, משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה במטרה להגביר את הפיקוח על המכירה והשימוש בחומר ההדברה המסוכן והקטלני "פוספין" ולהגביל את מכירתו.

 

הדברה לא חוקית שנעשתה לפני כשלוש שנים בירושלים הביאה למותן של אביגיל ויעל גרוס, בנות שנה וחצי וארבע.

עבור לתוכן העמוד