donate button
youtube
twitter
facebook

קומפוסט: לא מותרות, הכרח – מסמך מדיניות בנושא פסולת אורגנית

הגדל

אנשי המקצוע שלנו גיבשו מסמך העוסק בפסולת האורגנית הרקבובית המהווה כ – 40% מכלל הפסולת הביתית.


במסמך תוכלו למצוא ניתוח של המגמות העיקריות במשק הפסולת ובפרט על השפעת היטל ההטמנה בנוגע לאפשרויות הטיפול בפסולת האורגנית.

תוצאות הניתוח מצביעות על החשיבות הרבה שיש ביצירת קומפוסט וטיוב קרקעות, על העדיפות הברורה שיש לטיפול הביולוגי על פני שיטות טיפול אחרות, כמו גם על כך שקבלת קומפוסט איכותי מותנית בהפרדה במקור במשקי הבית.

המסמך סוקר את כלי המדיניות המקובלים לניהול הפסולת האורגנית וממליץ על קידום חקיקה שתבטיח ישום קומפוסט מפסולת ביתית בשטחים החקלאיים:

  • קביעת יעדים מחייבים לטיפול ביולוגי.
  • הגבלת הטמנה של פסולת אורגנית רקבובית.
  • חיוב הפרדה במקור לבתי עסק העוסקים בהכנה ובממכר מזון.
  • המלצות על הכנת תכנית לאומית לניהול פסולת ולהפחתה הדרגתית בכמות הפסולת הנוצרת

 

 

  פסולת אורגנית רקבובית - מסמך מדיניות

כתבות נוספות

 כך תקטינו את טביעת הרגל הסביבתית צפו בסרטון שהפקנו ותדעו הכל על מיחזור פסולת ביתית

 

 

עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il