youtube
twitter
facebook

מקצצים באוויר הנקי שלנו

7/08/2012

כזכור, חוק אוויר נקי שאימצו הכנסת והממשלה ב-2008 קבע כי על הממשלה להכין עד חודש ינואר 2012 תוכנית למלחמה בזיהום האוויר. על פי החוק, היו אמורים להינקט מספר צעדים בנוגע למלחמה באוויר המזוהם:עידוד השימוש בתחבורה ציבורית, עידוד השימוש בכלי רכב לא מזהמים, הטלת מס גבוה על דלקים מזהמים בתעשייה ולייצור חשמל, קביעת תקנים מחמירים לפליטת מזהמים, קידום תכניות להתייעלות אנרגטית, לחיסכון בחשמל ולשימוש באנרגיות מתחדשות והפסקת התמיכה הממשלתית במפעלים מזהמים. תכנית זו הייתה אמורה להפחית ב-70% את פליטת המזהמים משריפת דלקים וב-20% את פליטת החלקיקים החודרים לראות.

בחודש פברואר האחרון, עתרנו לבג"צ במטרה לחייב את הממשלה לקיים את החוק ולאשר לאלתר את התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר. בג"ץ קיבל את עמדתנו בחודש יולי האחרון וקבע כי הממשלה מפרה את החוק כשאינה מיישמת את 'חוק אוויר נקי'. בג"צ גם  הורה לממשלה להתכנס ולהכריע בעניין אישור התוכנית הלאומית למניעת זיהום אוויר.
כאמור, משרד האוצר סרב לממן את התכנית המקורית –השאפתנית- שהייתה אמורה להפחית את התמותה מזיהום אוויר מ-800 בני אדם לכמה עשרות. כתוצאה מכך, המשרד להגנת הסביבה יציג תכנית מצומצמת להפחתת זיהום האוויר. 
עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין', "שר האוצר אינו מבין שאנו עוסקים בדיני נפשות והוא יהיה האחראי לכך שהעדר תקציבים מתאימים להתמודדות עם זיהום האוויר בישראל יוביל ליותר מחלות, ליותר מקרי מוות ולהפסדים של מיליארדי שקלים במשק הישראלי. נוסח הצעת המחליטים הנוכחי הינו התקפלות של הממשלה בפני ההישגים של חוק אויר נקי וגם היא לא הייתה מונחת על שולחן הממשלה אלמלא עתרה אדם טבע ודין לבית המשפט העליון. ממשלה שחפצה בשמירה על בריאות תושביה ובשמירה על הסביבה חייבת להסיר את נוסח התוכנית הנוכחית מסדר היום ולהחליפה בתוכנית שאפתנית ובלתי מתפשרת."

העתירה לבג"צ: אישור התכנית הלאומית
לפי 'חוק אוויר נקי' שנוסח על ידי 'אדם טבע ודין' ואושר בכנסת ב-2008, הממשלה הייתה מחויבת לאשר עד ה-1 בינואר 2011 את התוכנית הלאומית שתיתן פתרון מערכתי לפתרון בעיית זיהום האוויר בישראל.
בעתירה מצוין, כי המשרד להגנת הסביבה השלים בזמן את הכנת התוכנית הלאומית, אך מסיבות לא ברורות היא לא הועלתה לאישור הממשלה. ללא התכנית הלאומית, לא ניתן לממש את מטרות חוק אוויר נקי, והוא למעשה מרוקן מתוכן.
בעתירה נכתב: "מחדל הממשלה בדבר אי אישור התכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר הינו בלתי סביר ומהווה פגיעה בשלטון החוק, שכן המדובר בהפרת חוק אוויר נקי". עוד נכתב כי אי אישור התכנית הלאומית פוגע בזכויות יסוד של תושבי המדינה, הזכות לבריאות והזכות לחיים: ""חיי אדם, כמו גם בריאותם עלולים להיפגע עקב זיהום אוויר. ידוע כי לאיכות הסביבה יש השפעה ישירה על זכות האדם לחיים ושלמות הגוף. שכן, הגשמת הצרכים הבסיסיים של האדם תלויה בגורמים סביבתיים כגון: אוויר לנשימה, מים לשתיה, אוכל ומחסה".
כמו כן מודגשת בעתירה התועלת הכלכלית באישור התוכנית: "התכנית הלאומית, אשר תפחית את זיהום האוויר בישראל ואת השפעותיו השליליות על בריאות הציבור, המערכת האקולוגית והסביבה, תועיל אף לכלכלה הישראלית ותחסוך למשק כמיליארד וחצי שקלים וכל זאת בהשקעה של פחות ממחצית מהסכום – 690 מיליון ₪ בלבד", נכתב בעתירה.
בחוות הדעת המקצועית שצורפה לעתירה על ידי ד"ר אריה ונגר, ראש תחום אוויר ב'אדם טבע ודין נכתב כי כל עיכוב באישור התכנית הלאומית ובהפחתת רמת זיהום האוויר יתבטא בהמשך התחלואה העודפת והתמותה המוקדמת ברמה בלתי סבירה בקרב הציבור הנחשף לזיהום זה, וכן לנזק כלכלי למשק המוערך במיליארדי שקלים בשנה.

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il