donate button
youtube
twitter
facebook

מיחזור והפחתת פסולת1

שימוש בר קיימא בפלסטיק
ב 14/12/08 התקיים במשרדי אדם טבע ודין מפגש שני בפורום שולחן עגול בנושא שימוש בר קיימא בפלסטיק - להלן סיכום המפגש
שריפת פסולת בישראל- נייר עמדה
האם חלופת השריפה מהווה פתרון בר קיימא לבעיית הפסולת והשימוש במשאבים?
אדם טבע ודין: יש לבחון את חלופת השריפה רק כטיפול משלים לאחר התבססות על מערך הפרדה ומיון פסולת
פחי הפרדה במקור - טבעון
ביום עיון בנושא תכנון וישום מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית שהתקיים ביום 7.7.09 נכחו כ 200 אנשי מקצוע מהרשויות המקומיות, יזמים ומתכננים. מטרת יום העיון להקנות כלים מקצועיים להפרדת פסולת במקור והטיפול בפסולת האורגנית ברשות
כל עסק חייב לקבל לפחות 50 מכלי משקה למחזור מצרכן ליום ולשלם בעדם דמי פיקדון במזומן. העונש לעבריינים: 1800 שקל קנס. נתקלתם בבעל עסק סרבן? פנו אלינו
ביו-פלסטיק - תועלות ובעיות סביבתיות בראי ניתוח מחזור החיים
"במסמך זה ננסה לתת תשובות לשאלות אודות הפלסטיק בהתבסס על מחקרים, במיוחד כאלה שבחנו את כלל מחזור החיים של הביו-פלסטיק בהשוואה לפלסטיק הרגיל. אולם מטרתנו העיקרית היא לנסח מבעד לסבך הנתונים תובנות כלליות באשר לשימוש בביו-פלסטיק"
ביוזמה משותפת של אדם טבע ודין, מרכז השל, מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה התקיימה סדנא ליועצי פסולת בנושא תכנון וישום מערך הפרדה במקור של הפסולת האורגנית הביתית
עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il