youtube
twitter
facebook

אל תכרתו לנו את העצים

8/02/2009
הגדל

'אדם טבע ודין' מגינה על העצים מפני מסור הכריתה של הרשויות המקומיות ודורשת להביא בחשבון את קיומם של עצים בעת הכנת תוכניות בנייה ותשתית, כך שחשיבותם של העצים ותרומתם לאיכות הסביבה ביישובים ובערים תילקח בחשבון.  
 'אדם טבע ודין' קוראת לציבור לעמוד על זכותו להיות שותף מלא באישור היתרי כריתה ולקבל את מלוא המידע על כוונה זו מבעוד מועד, כך שיוכל להתנגד לה ולהביע עמדתו בעניין.
 
על חשיבות העצים לאדם אין צורך להכביר מילים. לעצים תועלות אקולוגיות רבות בהיותם "מטהרי אוויר", ממתני טמפרטורה, חוסמי רעש, שוברי רוח ועוד.
לקיומם של עצים, מתווסף גם ערך אסתטי ונופי רב של יצירת השפעה פסיכולוגית חיובית. העצים מהווים מגע עם הטבעי ולצבעם הירוק, כך על פי מחקרים, יש השפעה מרגיעה.
ההכרה בחשיבותם של העצים רק גוברת בשנים האחרונות, בשל תרומתם היעילה לצמצום נזקי ההתחממות הגלובלית וליצירת הצללה במדרכות ובגנים. 
 

ומה קורה בפועל?


העצים העירוניים שלנו בסכנה. על פי החוק, מותר לרשות המקומית לתת היתרים לכריתת עצים בשל עבודות פיתוח ועבודות תשתית, לצורך בנייה פרטית או ציבורית, או אם העצים מהווים גורם סיכון או מטרד לציבור. במקרים לא מעטים, מדובר בעצים המוגנים על פי החוק ובעלי ערך רב לציבור.
 
בתוך כך, אנו עדים לתופעה מדאיגה. יותר ויותר עצים עירונים ובהם גם עצים ותיקים, בני עשרות שנים נכרתים מבלי שנבחנו חלופות אחרות, אשר נתנו עדיפות להשארת עץ במקומו. הסיבה המרכזית לאותה כריתה לא אחראית נובעת מכך שהרשויות המקומיות שמתפקידן לפקח על עצים המוגדרים כמוגנים, מעדיפות פעמים רבות את צורכי הבנייה בעיר, על פני ההגנה על עצים.
כתוצאה מכך, בקשות רבות לכריתה מקבלות אישור, גם כאשר מדובר בעצים ותיקים וגדולים, החשובים לתושבים וגם כאשר ניתן למצוא אלטרנטיבה לכריתה. 


ומה האלטרנטיבה?


'אדם טבע ודין' דורשת מהרשויות המקומיות לקחת בחשבון את חשיבות העצים ותרומתם לאיכות הסביבה העירונית, לגלות שקיפות בכל הנוגע לתהליך קבלת החלטות בנושא אישור כריתת עצים ולשתף את הציבור בתכניות לכריתה ובמתן היתרי כריתה. זכותו של הציבור לדעת על תכניות לכריתה מבעוד מועד ולקבל מקום להשמיע את התנגדותו.
 
חתמו על העצומה ותנו את קולכם להגנה על העצים.
 

יודע על עץ בסכנה? או על מפגע סביבתי? המוקד הירוק של אדם טבע ודין לשירותך

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il