donate button
youtube
twitter
facebook

המוקד הירוק לשירותך: כולל סיוע מול הרשויות

 

המוקד הירוק", מוקד פניות הציבור של "אדם טבע ודין", שמח לבשר על שינוי מתכונת הפעילות שלו.

 

במסגרת המענה המקצועי החדש שנעניק לציבור, יינתן טיפול משפטי, מדעי וציבורי מעמיק ומקיף למספר קהילות ממוקדות בלבד, אשר סובלות מבעיות סביבתיות משמעותיות ומבקשות לקדם שינוי סביבתי שתהיה לו השפעה רחבה ותקדימית על כלל הציבור בישראל.
 
הנושאים בהם תתמקד הפעילות של "המוקד הירוק" הינם אלו שהציבור לאורך השנים מצביע על הצורך בסיוע בעניינם:
1. תכנון ובניה – תכניות בניה בעלות השלכות רחבות על איכות החיים במרכזי אוכלוסיה ועל חלוקת משאבים, פגיעה באתרי טבע בעלי חשיבות יחודית כגון חופי הים.
2. רעש – מפגעי רעש ממקורות תעשייתיים, תחבורה וכד'.
3. פסולת – מפגעי פסולת בעלי השפעה רחבה על הציבור ועל משאבי טבע.
4. זיהום אוויר – טיפול בגורמים מזהמים בקרבת ריכוזי אוכלוסיה בעלי השפעה על בריאות הציבור.
5. ביוב ותשתיות - העדר תשתיות תקינות ובפרט העדר תשתיות ביוב.

 

אנו קוראים לקהילות ולפעילים שנתקלו במפגעים בתחומים אלו לא להסס וליצור עמנו קשר. אנו מבטיחים לבחון כל פנייה לעומק, אך מענה ינתן רק במקרים שבהם נוכל לסייע, בהתאם לקריטריונים ולסדרי העדיפויות שלנו.

 

למידע כיצד לטפל במטרדים סביבתיים מקומיים – ניתן לעיין באתר האינטרנט של אדם טבע ודין, ובפרט בדפי המידע בנושאים סביבתיים שונים.

 
*
*
*
*
*
*
*
טען קובץ
טען קובץ
*הקלד את הקוד הבא

עבור לתוכן העמוד