donate button
youtube
twitter
facebook

אט"ד לאלקין: סייע בקידום שיטת ה"בועה" במתחם בז"ן

17/05/2017
אט"ד לאלקין: סייע בקידום שיטת ה"בועה" במתחם בז"ן (הגדל)

בשבועות האחרונים עלו ריכוזי החומר המסרטן בנזן באוויר בעשרות אחוזים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. פנינו לשר להגנת הסביבה זאב אלקין כדי לברר אם במשרדו יודעים מה גורם לעלייה בריכוז החומר המסוכן, והאם ננקטו צעדים נגד האחראים.


תושבי האזור רוצים לנשום אוויר נקי, לכן קראנו לשר לא להסתפק במתן היתרי פליטה לכל מפעל במתחם בנפרד, אלא לפעול כדי לקדם את שיטת ה"בועה", שרואה בכל מתחם בתי הזיקוק כאילו היה ארובה אחת בכל הנוגע להשפעות סביבתיות ובריאותיות.


לשם יישום שיטת ה"בועה" במתחם בז"ן ובמתחם "קרקעות הצפון" הסמוך, דרשנו מהשר לקבוע את הרמה הנוכחית של כל מזהם מכלל גורמי הזיהום במתחם, ולאחר מכן לקבוע את רמת הפליטות העתידית שתותר למפעלים במתחם בז"ן.


אנחנו לא מוותרים על אף דרישה במסמך הדרישות שלנו הנוגע לבז"ן ולקרקעות הצפון, בו אנחנו דורשים, בין היתר, שלא להגדיל את כושר הייצור במתחם או את כמות הפליטות המזהמות.

  המכתב ששלחנו לאלקין
עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il