youtube
twitter
facebook

ועידת האו"ם בנושא שינוי אקלים

באלי, אינדונזיה 2007   Planet Earth                                                                                            


             Un
ited Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC

     ביום שני ה- 3.12.2007, נפגשו מדינות העולם בבאלי (אינדונזיה), על מנת לדון בהתמודדות המשותפת עם סכנות ההתחממות הגלובלית וגיבוש מדיניות לצמצום פליטת גזי החממה לאטמוספרה. במהלך המפגשים תיקבע המדיניות הגלובלית בנושא שינויי האקלים ויתקבלו החלטות מפתח שיקבעו את משטר הפליטות שיונהג משנת 2012 ואילך. לצד הדיונים הרשמיים ייערכו גם כנסים ואירועים של החברה האזרחית, בהם ייטלו חלק ארגונים לא-ממשלתיים רבים. 

נציגי אדם טבע ודין וגופים סביבתיים נוספים של ישראל לוקחים חלק בכינוס בבאלי על מנת לפעול להבטחתם של האינטרסים הסביבתיים המקומיים והעולמיים בעת גיבוש מדיניות גלובלית להתמודדות עם משבר האקלים.


נושאים בכתבה:
  ישראל ואמנת קיוטו
♦ "חשוב גלובלי, פעל מקומי"- המשמעות הסביבתית
♦ התייעלות אנרגטית
♦ משבר האקלים והכלכלה העולמית
עדכונים 10.12

 


ישראל ואמנת קיוטו:
כיום, ישראל חברה באמנת שינוי אקלים ובפרוטוקול קיוטו ומחויבת למלא את תנאיהם, אך היא מוגדרת כ"מדינה מתפתחת" ולכן הלכה למעשה אינה
מחוייבת ביעדי הפחתה לפליטת גזי החממה. 
נוכח מצבה הכלכלי של ישראל, ערך התמ"ג לנפש וכמות פליטת הפחמן לנפש במדינה, ברור שמצב זה אינו תקין. אנו קוראים לממשלת ישראל לעמוד בשורה
אחת עם מדינות העולם המודרני ולהתגייס למאבק באיום ההתחממות. אסור למדינת ישראל להמשיך ולעצום עין נוכח משבר האקלים. בישראל צפויים להרגיש באופן חמור במיוחד את השלכות ההתחממות הגלובלית:
החל מעליית מפלס מי הים שתוביל להצפות ולפגיעה בתשתיות, דרך התפשטות מזיקים ומחלות ועד לעליית קו המדבר צפונה. ישראל אינה יכולה לאמץ תפקיד של צופה מן הצד אלא עליה ליזום ולפעול בנחישות למען פעולה עולמית אפקטיבית כנגד ההתחממות. חשוב להדגיש שבהתגייסות לנושא זה טמונות גם
הזדמנויות כלכליות והמעבר לכלכלה מעוטת פחמן הוא חלק הכרחי מפיתוח בר קיימא אמיתי. ההשקעה במחקר ופיתוח של טכנולוגיות להפחתת פליטת גזי חממה ולהתמודדות עם השלכות ההתחממות, צפויה להניב בשנים הבאות פירות רבים, והיא תמצב את ישראל בקדמת הבמה העולמית כמובילה מדעית וטכנולוגית התורמת להגנה על כדור הארץ והחברה האנושית.


"חשוב גלובלי , פעל מקומי" -  Think Globally, Act Locally
המושג "חשוב גלובלי – פעל מקומי" מקבל משמעות מיוחדת בועידת האו"ם בבאלי. מאות ראשי ערים ונציגי שלטון מקומי, חברו לרשת של כ 1000 ערים
גדולות בעולם, וכבר היום פועלים להפחתת פליטות גזי חממה ברמה העירונית. ראשי הערים מקדימים את ראשי המדינות ומאמצים יעדים של הפחתת
פליטות בשיעור של 20-40% עד שנת 2020, וחלקן מתקרבות ליעדים אלו כבר היום. ראשי ערים מודאגים מכל העולם יצאו בקריאה לראשי המדינות, ובראשן ארה"ב וקנדה שמעכבות את התהליך העולמי, להיענות לדרישת העולם ולאמץ יעדים ברורים של הפחתה ניכרת בפליטות גזי חממה. ערים רבות בעולם כבר אימצו שורה של צעדים שיש בצידם תועלת כלכלית, חברתית וסביבתית: הפחתת צריכת אנרגיה במוסדות ציבור ובבתים, שימוש באנרגיה סולרית בבנייה חדשה וקיימת, אימוץ תקני בנייה ירוקה בהליכי תכנון ובנייה, הפעלת מערכות תחבורה ציבורית יעילות ונגישות, הפקת גז מפסולת עירונית ופעילות להעלאת מודעות הציבור לנושא. הצטרפות של ראשי הערים בישראל ליוזמה העולמית תהווה מפנה משמעותי בפעילות של ישראל בנושא, וטומנת בחובה תועלות כלכליות ניכרות לפיתוח הערים בישראל, כגון הפחתת ההוצאות על חשמל ואנרגיה, התייעלות מערכות התחבורה בעיר ושיפור איכות החיים של התושבים.

TOPהתייעלות אנרגטית תחנת כח רידינג
התייעלות אנרגטית היא הכלי הבולט ביותר בהתמודדות עם ההתחממות הגלובאלית.   כך עולה מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה - IEA. לפי הסוכנות, 50-40% מצמצום הפליטות יגיע מהתייעלות אנרגטית, ולכן עלינו לפעול מייד. הזמן אינו פועל לטובתנו, פליטות CO2 כבר עלו ב 20% מאז 1997, והן ממשיכות לעלות בקצב מהיר יותר. אם לא תתבצע פעולה, הפליטות יעלו בכ 60% עד 2030. בסין, השקעה של 1$ בהתייעלות אנרגטית מקבילה להשקעה של 3$ בייצור חשמל.

TOP


משבר האקלים וכלכלת העולם
ההשלכות הכלכליות של שינוי אקלים והשימוש בכלים כלכליים שלובים כחוט השני לאורכו של הכנס כולו. בין הכלים החשובים בהקשר זה, שהולכים וצוברים מקום מרכזי בעולם, נמצא גם הביטוח מפני סיכוני אקלים.

את הדיון בנושא זה, שנערך בחסות אוניברסיטת האו"ם, הוביל  מר פטר הופ,    מיוזמת   מינכן  לביטוח   אקלים  (MCII). הופ סקר את העלייה הדרמטית באסונות טבע (הוריקנים, בצורת, שטפונות וכו') שהתרחשה בעשרים וחמש השנים האחרונות ואת העלייה החרידה בהפסדים הכלכליים שבאה בעקבותיהם. על אף שאסונות טבע אינם מבחינים בין מדינות מפותחות ועשירות למדינות מתפתחות ועניות, הדגים הופ, ברור שהמדינות העניות, שחסרות את המשאבים להתמודד עימם ולהשתקם לאחריהם, סובלות פגיעה קשה בהרבה. הפגיעה הקשה במדינות אלו באה לידי ביטוי גם באבדן חיי אדם וגם בהפסדים כלכליים אדירים שיכולים להגיע לכדי כפל התמ"ג. להערכת הופ, ניתן לאמוד את הנזקים שנגרמו למדינות עניות, ואשר מקורם בתרומה האנושית לשינוי אקלים, בכ- 1.4 מיליארד דולר. אולם, ניתן להקל מעט על הפגיעה ולאפשר התמודדות עימה, באמצעות כיסוי ביטוחי. ביטוח מפני נזקי אקלים יכול להוות דרך טובה  להבטיח את  יכולתן   של המדינות  הללו
להתמודד עם התופעות האקלימיות, ולהתחיל פעולות שיקום במהירות, ללא תלות ברצונם הטוב של תורמים או
מדינות עשירות. מסגרת נכונה לביטוח אקלים חייבת לעמוד במספר תנאים בסיסיים, על מנת להתמודד עם השלכותיה המוסריות, כלכליות וסביבתיות.

בין תנאים אלו:
· מי שנושא בעלות הביטוח חייב להיות הגוף המזהם (מדינות / תעשיה) ולא מי שצפוי לסבול מהשלכות ההתחממות.
· פרמיות הביטוח חייבות להיות מותנות באופן שיתמרץ התנהלות סביבתית ראויה אצל אותם גורמים.
· הביטוח חייב לכסות גם נזקים מדיניתיים וגם נזקים בסקטור הפרטי.

בהתקיים מסגרת ראויה ומחייבת כאמור, הכלי הביטוחי יכול להוות לא רק מנוף מרכזי להתמודדות עם השלכות שינוי האקלים (אדפטציה), אלא גם תמריץ משמעותי להפחתת הפעילות המזהמת התורמת להתחממות (מיטיגציה).

TOP


עדכונים נוספים:

  • נאום שנשא הסנטור ג'ון קרי בפני חברי המשלחות – בדבריו ביקר את הממשל הפדרלי שגורר רגלים ולא מצטרף ציפי איסר איציק-מנכ"ל אדם טבע ודין, וסיר ניקולס סטרן בוועידת האו"םלמדינות העולם המפותחות שנרתמות להפחתת הפליטות. לדבריו אם יבחר בבחירות הקרובות ממשל דמוקרטי, תשתנה ללא ספק מדיניותה של ארה"ב לנושא. הוא צין כי שוחח עם חברי המשלחת האמריקאית לבאלי, והבין כי בכוונתם לתמוך במפת הדרכים המתגבשת, למרות שארה"ב לא אישררה את פרוטוקול קיוטו.
  • מדי יום מארגן אירגון סביבתי בינלאומי בשם CAN תחרות המכונה "The Fossil of The Day" בה זוכה בתואר המפוקפק גורם שאינו נרתם למאמץ העולמי. היום זכתה בפרס המפוקפק ערב הסעודית, ואחריה ארה"ב וקנדה.
  • היום (שלישי, 11.12) הרצה באירוע שארגנה ממשלת בריטניה סר ניקלס סטרן (ראה בתמונה) בענין הדוח הכלכלי המפורסם שלו.  הוא דיבר עם ציפי איסר איציק- מנכ"ל עמותת אדם טבע ודין, וציין כי היה בישראל בשנת 1964 בכפר מנחם.
  • טיוטת מסמך מפת הדרכים של באלי – בתחילת השבוע פורסמה טיוטת מפת דרכים לפיה ישראלעשויה להחשב מדינה מפותחת שתחוייב שחובות הפחתה שבין 25% - 40% ביחס לרמה של 1990. הטיוטה כאמור אינה סופית, ומדינות כמו ארה"ב מנסות לצמצם את הניסוח ולהקשות על התהליך. אם הנוסח שיאושר לכשיגיעו ראשי המדינות והשרים ביום רביעי, הרי שניתן לציין הישג לשוחרי הסביבהבעולם, וגם בישראל. כאמור הדברים עדין לא סגורים.

TOP

 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il