donate button
youtube
twitter
facebook

קרקעות מזוהמות

 

 

"אדם טבע ודין" עוסקת מזה שנים רבות בתחום הקרקעות המזוהמות, לאור ההשלכות על בריאות הציבור, על איכות מי שתייה ועל מצאי הקרקעות הזמינות לשימוש הציבור. העיסוק שלנו מתמקד בהגשת התנגדויות לתכניות בניה על קרקעות מזוהמות, במטרה להבטיח תכנון ראוי מבחינה סביבתית ובריאותית; הגשת הליכים משפטיים שמטרתם ניקוי של הקרקעות ושל המים שתחתיהן, וכן גיבוש וקידום חקיקה שמטרתה יצירת מסגרת מקיפה ומתקדמת למניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות.

 

 
 
 משמעויות והשלכות חוק שיקום קרקעות הכל אודות תע"ש השרון 
   

חשפנו: חומרים רעילים בשכונת מגורים ברמת השרון

 

מירושלים להרצליה: זיהום מקצה לקצה 

דף מידע

 

 

 

 

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il