donate button
youtube
twitter
facebook

תכנון בר קיימא

 

24,000 קמ"ר הוא שטחה הכולל של ישראל. 60% ממנו מִדבר, וביתרת השטח מתגוררים כתשעים אחוז מתושבי המדינה בצפיפות מהגבוהות במדינות המפותחות. המחסור ההולך ומחמיר בקרקעות מוביל לאיום ממשי על שטחי החוף ועל שטחים פתוחים נוספים שנתונים ללחצי פיתוח גוברים.

ההכרה במחסור בקרקעות חייבת לעמוד בבסיס עקרונות התכנון והבנייה בארץ, ואנו פועלים לפיתוח מושכל ולשיפור איכות החיים במתחמים העירוניים. אנחנו נאבקים בבנייה המסיבית לרוחב (צמודי קרקע) ובפיתוח מיותר בשטחים הפתוחים ובחופי הים. בנוסף, אנחנו פועלים ליצירת מרחב עירוני מפותח הכולל שטחים ירוקים, תחבורה ציבורית וניצול אנרגיה יעיל.

 

תכנון לבני אדם ולא למכוניות
אם אופי התכנון בישראל לא ישתנה, ומהר, ויציב את התחבורה הציבורית בעדיפות גבוהה יותר ממכוניות פרטיות - אנחנו נמצא את עצמנו במטרופולינים פקוקים, מזוהמים ושאי אפשר באמת לחיות בהן
סערת פקקים מתקרבת
במהלך השנתיים הקרובות כל תחנות הרכבת בתל אביב יושבתו מספר פעמים. קראו מה אנו מציעים לעשות על מנת למנוע עומסי ענק בכבישים בתקופות אלו.
"שייקחו שק שינה ויישנו על הרצפה. לא מעניין אותי, לא אחכה לכבישים בשביל לבנות דירות"
את הציטוט המדהים הזה סיפק לא פחות מיו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אביגדור יצחקי. האיש שאחראי על תכנון המגורים של כולנו.
תחבורה, עירוניות, קיימות
על חשיבות התכנון והקשר ביו תחבורה, עירוניות לקיימות.
רצועת חוף? פיסת חוף
חזית נוספת במאבק על החופים שלנו - על תוכניות מתאר, מנהל התכנון והסרת הגנות מעל כמעט 13,000 דונם של שטחים חופיים.
תגידו ביי ביי לגינות
מדרכה. זה השטח הציבורי הפתוח החדש שמקדמת עבורכם ממשלת ישראל. ואם מדרכה לא מספקת אתכם, תמיד תוכלו להתנחם בתעלה.
הקיץ של 'חוק מחריב לוין'
קיץ 2016 הביא עמו את האחד המאבקים הנחושים ביותר על חופי ישראל. הצעת חוק שקידם באגרסיביות שר התיירות, יריב לוין, עלולה הייתה להביא לבנייה של מגורי יוקרה על החופים של כולנו.
עבור לתוכן העמוד