youtube
twitter
facebook

התיקון לתמ"א 35 –פגום ובעייתי

19/08/2013
התיקון לתמ"א 35 –פגום ובעייתי

תכנית המתאר הארצית-תמ"א 35- היא התכנית החשובה והמקיפה ביותר התקפה כיום, שנועדה לקבוע את חזון הפיתוח העתידי של המדינה. בשנת 2005 אושרה התכנית לאחר שנים ארוכות של תכנון, התייעצויות ושימועים ציבוריים, ונקבע כי יתבצע הליך של מעקב ובקרה, ותהא אפשרות לעדכן את הוראות התמ"א אחת לכמה שנים- במידת הצורך.


כיום עומדת על הפרק: הצעה בלתי ראויה לתיקון תמ"א 35, שהינה גם מנוגדת למטרות המוצהרות של תמ"א 35 ופוגעת בפועל בתכנון הראוי בישראל. אנו דורשים לעצור את התיקון המוצע ולבחון מחדש את התיקונים הנדרשים,  תוך הקפדה על רווחת הציבור ועל עקרונות התכנון המוסכמים.

לעמדתנו בהרחבה

כיצד התיקון המוצע פוגע בעקרונות התכנון והפיתוח בישראל ?

1. תיקון התמ"א מחליש את הערים- התיקון המוצע מעודד הקמת יחידות דיור חדשות ורבות הרחק ממרכזי הערים. תכנון המעודד בנייה חדשה מחוץ לערים הוא טעות קשה ובמדינה כה צפופה כמו ישראל, יש לכוון את רוב הפיתוח החדש לתוך הערים הקיימות כדי לחסוך בשטח, בתשתיות חדשות ולהימנע מעומס תחבורתי נוסף. לעמדתנו, אין לאפשר תוספת לבניה במגזר הכפרי, ויש למקד את כל תוספות הפיתוח במגזר העירוני.

 

2. תיקון התמ"א מעניק עדיפות למרכז על פני הפריפריה- במסגרת התיקון מוצע להוסיף שורה של שכונות חדשות בשולי הערים הקיימות במחוז מרכז. תוספת זו רק תדגיש את הבעייתיות של פיתוח שכונות חדשות באזור המרכז על חשבון פיתוח הפריפריה. בהקשר זה, חשוב לזכור כי פיתוח הפריפריה אינו רק אינטרס חברתי אלא קודם כל אינטרס  סביבתי. לעמדתנו, יש לעודד את פיתוח הפריפריה, כדי שתתחזק ותהווה מוקד משיכה לאוכלוסיות מגוונות, בעוד התיקון לתמ"א עושה את ההפך.

3. תיקון התמ"א פוגע בשטחים הפתוחים הערכיים במדינה- בתמ"א 35 הוגדרו השטחים הערכיים ביותר בישראל כ'מכלולי נוף'. מדובר באזורים שהם מהיפים והחשובים ביותר בארץ כדוגמת: אתרי טבע, נוף ומורשת. בתיקון המוצע הוצאו כל הישובים הכפריים המצויים באותם 'מכלולים'. 'החרגה' זו תאפשר פיתוח משמעותי חדש באותם ישובים ובכך ייפגעו בפועל כמה רצפי נוף שמורים כדוגמת: מכלול הנוף של מקורות הירדן, העלייה לירושלים, דרך הבשורה ועוד.
לעמדתנו, אין לגרוע מרצפי הנוף המוגנים הקיימים, אלא יש  להוסיף חדשים כאיזון להגברת הבניה והפיתוח בארץ.

4. תיקון התמ"א מתמקד יתר על המידה במצוקת הדיור- אכן מצוקת הדיור היא בעיה חשובה, אך בראיה תכנונית לטווח ארוך, תמ"א 35 אמורה לספק התייחסות למכלול נושאים בעיתים כמו: עידוד  תעסוקה ומוקדי משיכה בפריפריה, פתרונות לבעיית התחבורה הציבורית הן בערים והן בפריפריה ועוד. התיקון המוצע לתמ"א נראה כאילו עוצב כולו לאור בעיית הדיור וכאמור, אינו כולל התייחסות לשאר הבעיות  שנמנו  וכתוצאה מכך, רק יגביר את חוסר האיזון בין האינטרסים השונים במדינה. לעמדתנו,  יש לגבש את התיקון מחדש תוך התייחסות למכלול הנושאים הדורשים טיפול.

5. תיקון התמ"א הוכן ללא התייעצויות ושיתוף ציבור- עד כה הליך הכנתה של תמ"א 35 היה רציני ומוקפד. לעומת זאת, התיקון המוצע הוכן ללא התייעצויות עם האקדמיה או עם הציבור, ובלא שיוזמנו מחקרים או בדיקות מקיפות, שיאמתו או יפריכו את ההנחות שמאחורי ההצעות. החשש המתעורר הוא כי התיקון מבוסס על אינטרסים פוליטיים או כלכליים מוכתבים ולא על האינטרס הציבורי ועל טובת המדינה.  
 

  התיקון המוצע לתמא 35- עמדת אדם טבע ודין
  שטחים לא מוגנים - כתבה מידיעות אחרונות

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il