donate button
youtube
twitter
facebook

הזיהום של רותם אמפרט: הרשויות נרדמו בשמירה על הנגב

24/07/2017

מאגר של חומר חומצי במפעל רותם אמפרט נגב קרס בסוף חודש יוני 2017 , וכמאתיים אלף קוב חומצה זרמו במורד נחל אשלים לכיוון ים המלח. 20 ק"מ מהנחל זוהמו בחומצה, ולמרות ניסיונות רשות הטבע והגנים להרחיק את חיות האזור ולהקים עבורם מאגרי מים שונים, לפחות כשליש מאוכלוסיית היעלים מתה בשל הזיהום.

 

אבל זה רק סימפטום של "מחלה" ארוכת שנים של זיהום סביבתי נוראי. מפעל רותם אמפרט זיהם את עין בוקק, עין צין ועין עקרבים, ועכשיו עוד פנינת טבע מזוהמת ונהרסת. כבר שנים שהציבור מוזהר מפני כניסה לעין צין בשל הזיהום, ורשות הטבע והגנים אף נאלצה להקים נחל מלאכותי לטובת חיות הבר בעין בוקק. כל זאת בשל הסטנדרטים הסביבתיים הנמוכים של המפעל והאכיפה הרפה של המשרד להגנת הסביבה.

 

בדיקות שערכנו העלו שגם בכל הנוגע לבריכות השפכים, כמו זו שקרסה וגרמה לאסון הסביבתי הכבד, המפעל התנהל בצורה חסרת אחריות שסיכנה את האזור. לדוגמא, בשנת 1997 נקבע שחמש שנים לאחר הקמת "מתקן 31", המפעל יפסיק להזרים שפכים לבריכות הגבס. המתקן, שנועד ליצר חומצה זרחתית בשיטה חדשה מהמתקנים הישנים, הוקם כבר בתחילת שנות האלפיים, אך למרות זאת עדיין הוזרמו שפכים לבריכות. בנוסף, נקבע שהמפעל יסיים לשקם את בריכות הגבס בשנת 2003.

 

אנחנו בטוחים שגם ברותם אמפרט מכירים את הסטטיסטיקה העולמית של קריסת בריכות כאלה, וידעו שזה עלול לקרות גם אצלם. אם ככה, למה הם בחרו להתעלם מההוראות שקיבלו?

 

פנינו ליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום לפתוח בחקירה פלילית נגד המפעל, ואם יש צורך אז גם נגד בעלי תפקידים בו. כמו כן, דרשנו להורות על הפסקה מיידית של השימוש בבריכות הגבס. על פי התנהלות המפעל, שום דבר לא מבטיח לנו שמחר לא תקרוס עוד בריכה כזאת ותגרום לעוד אסון סביבתי.

 

לקריאת המכתב ששלחנו לוועדה

 

 

לקריאת המכתב ששלחנו לשר להגנת הסביבה זאב אלקין

 


 

 

 

"אדם טבע ודין" כבר הגישה בעבר הליך משפטי נגד רותם אמפרט בשל זיהום עין בוקק, במסגרתו הושג הסכם לשיקום מי התהום במימון כי"ל.  

 

עתירת חופש מידע שהגישה "אדם טבע ודין" נגד המשרד להגנת הסביבה חשפה מסמכים המתארים אזלת יד מתמשכת באכיפת דיני הסביבה על המפעל המזהם. מהמסמכים עולה כי הזיהום שהתגלה במעיינות בנחל צין לפני יותר מ-30 שנים, ונמשך מאז, נגרם לכאורה מחלחול לא מבוקר ממאגרי מי הרפש של המפעל באתר צין.

 

שנים של חוסר אכיפה

 

המשרד להגנת הסביבה דרש מהמפעל להציג תכנית למניעת החלחול מהבריכות באתר צין כבר בשנת 2013. עם זאת, בדיקת פתע של המשרד בשנת 2015 חשפה אי עמידה בתנאי רישיון העסק והמשך חלחול הזיהום אל מי התהום. למרות דרישת המשרד להכין תכנית לאיטום המאגרים עד פברואר 2016, שבעה חודשים אחר כך נתן המשרד להגנת הסביבה ארכה נוספת וקבע כי עד שנת 2017 תיעשה בדיקה לאיטום המאגרים.

 

 

האסון האקולוגי בנחל אשלים, שהתרחש בעקבות קריסת בריכה אחרת של המפעל, הוא תוצאה עגומה של העדר הרתעה ואכיפה רופפת. האווירה המקלה גרמה לכך שאחד המפעלים העשירים בישראל הרשה לעצמו להפוך את המחויבות הסביבתית לבדיחה, תוך כדי עצימת עין ורפיסות של כל הרגולטורים.

 

(מסמכים מצורפים - מתחת לציר הזמן )

 

 

 

 

 

 

 

לקריאת המכתב המלא ששלחנו למשרד להגנת הסביבה:


  23.7.2017 - אט"ד לוו' המחוזיות והמקומיות: הפסיקו את פעילות הבריכות של רותם אמפרט
  2.7.2017 - אט"ד לשר אלקין: אל תסתפק בהליכים רגילים מול רותם אמפרט

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד