שמים סוף לתשלום בחוף
youtube
twitter
facebook

סכנה מרחפת: האוויר המזוהם שאנו נושמים

סכנה מרחפת: האוויר המזוהם שאנו נושמים

זיהום האוויר הוא אחד המפגעים הסביבתיים החמורים ביותר בעולם המודרני. מקורות פליטה רבים כגון: תחנות כוח, מפעלי תעשייה וכלי תחבורה פולטים מגוון רחב של מזהמי אוויר, המשפיעים באופן שונה מבחינת זמן ומרחב; החל מהשפעה מקומית וקצרת טווח ועד להשפעה גלובאלית של עשרות שנים.

בין נזקי הזיהום ניתן למנות את הפגיעה בבריאות הציבור, הנזק למבנים ולתשתיות, הפגיעה במערכות אקולוגיות, הפגיעה ביבול חקלאי ואף את הפגיעה באקלים כדור הארץ. מקור המפגעים שונה בכל מרחב: בערים הגדולות ניכרת השפעתה השלילית של התחבורה (מקורות ניידים) ואילו בקרבת תחנות הכוח ואזורי התעשייה ניכרת השפעתם של אלו על היישובים הסמוכים (מקורות נייחים).

בין המזהמים הנמצאים באוויר, הבולטים הם: תחמוצת החנקן, אוזון וחלקיקים, אך מלבדם קיימים חומרים מזהמים נוספים כגון: פורמאלדהיד, מתילן כלוריד ותרכובות אורגניות נדיפות שונות. כל אלה חשודים או ידועים כמסרטנים או כבעלי השפעה כלשהי על בריאות הציבור. זיהום אוויר עשוי להיות חסר צבע וריח אך לעתים קרובות הוא מאוד בולט לעין כדוגמת ענני הערפיח שאופפים את המרכזים העירוניים הגדולים בישראל.


מתרגום עלות נזקי זיהום האוויר לכסף (בהערכת חסר המתבססת על נזקים בריאותיים ישירים בלבד) עולה כי נזקי הזיהום בארץ מסתכמים בכשמונה מיליארד ₪ בשנה (לפי הערכות המשרד להגנת הסביבה).

על מנת להתמודד בצורה טובה יותר עם בעיית זיהום האוויר חוקק בארץ, ביוזמתנו בשנת 2008 'חוק אוויר נקי', שנכנס לתוקף ב- 2011.

חוק זה מעניק למשרד להגנת הסביבה כלים מודרניים לניהול משאב האוויר, והוא מחייב שיפור תקנים בתעשייה ובתחבורה, יישום הטכנולוגיות הטובות ביותר, יישום תכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר, מדידה וניטור, ועוד. מאחר וטרם אושרה התכנית הלאומית, אכיפת הוראות החוק הינה אמצעי משמעותי להגנה על איכות האוויר בארץ. במידה וייושם, נוכל לראות את תוצאות חוק זה במהלך השנים הקרובות.

חוק נוסף שהתקבל בשנת 2012 ביוזמת 'אדם טבע ודין' הוא "חוק הגנת הסביבה" (פליטות והעברות לסביבה – חובות דיווח ומרשם- PRTR)". חוק זה מחייב מאות מפעלים ומקורות זיהום גדולים במשק, בדיווח שנתי על כמויות הפליטה של יותר ממאה חומרים מזהמים לאוויר, למים ולקרקע. הנתונים יפורסמו לציבור באתר אינטרנט נגיש לצורך יידוע הציבור, מחקרים אקדמיים ושיפור המדיניות הממשלתית להפחתת פליטות של חומרים מסוכנים לסביבה.

כתבות נוספות

כולנו חברים- להצטרפות
svivatinew
דפי מידע (גוונים תכלת וכתום)
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il