youtube
twitter
facebook

כך פעלנו להשארת הגז הטבעי בישראל

כך פעלנו להשארת הגז הטבעי בישראל (הגדל)

העתירה שהגשנו (26.6.13 ) כנגד החלטת הממשלה השערורייתית לאשר יצוא של 40% מהגז הטבעי של המדינה, הינה שיאו של המאבק שאנו מובילים זה כשנתיים במטרה להשאיר את הגז בארץ.לעתירה זו כתבו אינספור תכתובות מול משרדי הממשלה, דיונים רבים בכנסת בהשתתפותינו, דו"חות ייחודים שהכנו המסבירים ומנמקים מדוע יצוא גז יגרום לנזק בלתי הפיך למדינת ישראל ולתושביה, לצד פעילות ציבורית ערה.


הקליקו לעתירה 


הפחתת עתודות ייצוא הגז מ-53% ל-40%

ההחלטה שנתקבלה ע"י ראש הממשלה בנימין נתניהו (19.6) לפיה יצוא הגז יעמוד על 40% הינה החלטה שגויה הפוגעת בבריאותו ובכיסו של הציבור. היא תוביל לכך שהרוב המכריע של אזרחי מדינת ישראל יפגע ובעתיד, נאלץ לייבא דלקים מזהמים ויקרים.
לאור החלטה זו, כאמור, הוגשה עתירתנו.

"אנו רואים בהחלטה שגויה זו "רפיסות והתקפלות אל מול חברות הגז", שכן השוק הישראלי משווע לגז לטובת תחבורה, תעשייה ואנרגיה - זהו האינטרס הסביבתי הלאומי של ישראל", הסביר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין'.

עו"ד דנה טבצ'ניק, ראש תחום כלכלה ומשאבי טבע ב'אדם טבע ודין' הוסיפה כי: "אחוז הייצוא אינו רלוונטי כל עוד לא ברור כמה גז יש ברשות מדינת ישראל. ישראל צועדת בצעדי ענק לכיוון ניגריה ובעוד מספר שנים נמצא עצמנו קונים דלק יקר ומזהם והציבור הוא זה שישלם על כך, גם בבריאותו".


החלטה על ייצוא הגז – רק בכנסת


כל החלטה של סחר במשאבים לאומיים, הינה בעלת השלכות כלכליות אדירות ממדים ולכן, היא חייבת להתקבל מתוך הסכמה ציבורית רחבה, ולכלול את אישור הכנסת.

לכן, דרשנו כי ההחלטה על ייצוא הגז תתקבל רק לאחר דיון מעמיק בפני ועדות הכנסת ולא בממשלה וגם ניהלנו תכתובות רבות מול משרדי הממשלה השונים בעניין זה.
במכתב מיצוי הליכים ששלחנו ב-13.6 לרה"מ, שר האוצר ושר האנרגיה והמים ביקשנו כי ההחלטה בדבר יצוא הגז תתקבל רק בכנסת.

הקליקו למכתב

המכתב מתייחס, בין היתר, לעובדה שהמלצות ועדת צמח שנויות במחלוקת ציבורית רחבה ואף ועדת הכלכלה של הכנסת מתחה ביקורת נוקבת על החישוב הכלכלי עליו מבוסס הדו"ח והתשתית העובדתית הרעועה.

"החקיקה הקיימת אשר מסדירה את סוגיית החיפוש וההפקה של גז ונפט הינה חקיקה מיושנת...שאינה נותנת מענה לצרכי השעה ואינה מתאימה להיבטים עכשוויים של התחום ובהם יצוא המשאבים. כך גם טרם גובשה הרגולציה הפרטנית וההסדר הפיסקאלי הנוגע לתקבולים על רווחי הייצוא של משאבי הנפט והגז", נכתב במכתב.

לכן, דרשנו להסדיר את נושא ייצוא הגז באמצעות חקיקה עדכנית ורלוונטית, חקיקה המסדירה את עצם ההחלטה האם לייצא את עתודות הגז. ואם כן, מהי כמות הייצוא המותרת, מהם המנגנונים המסדירים את הייצוא ומהם התקבולים אשר יגיעו לציבור.

"במקום לפעול כמתחייב מבחינה סביבתית, משפטית ומוסרית ולהעביר את ההכרעה לדיון שקוף בכנסת, נתניהו בחר לעשות טוטו במספרי הייצוא, לראות איזה מספר עלה בגורל ולהמר על העתיד שלנו ושל הילדים שלנו", הסביר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.

 דיונים בכנסת- הגז הטבעי נשאר אצלנו

פעילותינו המאומצת כנגד ייצוא עתודות הגז קודמה גם במסגרת דיונים פעילים בכנסת, בהם נטלנו חלק.

בדיון החרום שהתקיים בכנסת ב-24 באפריל 2013 הצענו: לשמור למדינה מספיק מים ל 15--25 שנה. הרי עקב המחסור העולמי  והאזורי במים ניתן לייצא את יתר המים ולהרוויח כסף רב. שהרי בשנים הקרובות יימצאו עוד בארות מים, ירד עוד גשם וכן תתפתחנה טכנולוגיות הפקת מים חדשות, כך שאם יהיה לנו מחסור במים נוכל לייבא בעתיד את כל הכמות שנצטרך ובמחירים נמוכים מהיום. ברור שמדובר ברעיון מופרך ובלתי סביר", הסברנו לח"כים. הרי לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל תייצא משאב כה יקר עבור בצע כסף, אז מדוע כאשר אותם נימוקים בדיוק עולים בהקשר של ועדת צמח וייצוא הגז, הם הופכים ללגיטימיים?"

כך פתחה עו"ד דנה טבצ'ניק, ראש תחום כלכלה וסביבה ב'אדם טבע ודין' את אותו דיון בשדולה הסביבתית של הכנסת בעניין ייצוא הגז. הצעה רטורית זו נועדה להדגיש בפני חברי הכנסת, כי השארת הגז בארץ, הינה מחויבת המציאות.

בדיון זה, כמו גם בדיונים נוספים שהתקיימו בכנסת בעניין יצוא הגז, השתתפו נציגי 'אדם טבע ודין'. לחברי הכנסת ולממשלה נשלח גם מסמך מיוחד המסביר מדוע חייבים להשאיר את הגז הטבעי אצלנו.


 ייצוא הגז – נזק בלתי הפיך למדינת ישראל

במטרה לתת לחברי הכנסת ולממשלה, תמונה מהימנה ומקיפה בנוגע לנזק הבלתי הפיך שייגרם לכלכלה ולבריאות תושבי מדינת ישראל, כתוצאה מייצוא הגז, חיברנו מדריך מיוחד "עוצרים את מכירת החיסול- משאירים את הגז הטבעי בישראל". 

המסמך מסביר ומנמק מדוע מסקנות ועדת צמח שגויות ומדוע יצוא הגז, נועד אך ורק למקסם את הרווחים של טייקוני הגז ומימושו יגרום לנזק בלתי הפיך לכלכלה ולבריאות תושבי מדינת ישראל.

הקליקו למסמך המלא

במסמך מוצגות גם תשובות לשאלות הנוגעות לאופן התנהלותה של ועדת צמח ולהמלצותיה הסופיות והמסמך חושף את המדיניות הנהוגה בעולם בנוגע לייצוא גז.

♦ המדיניות הנהוגה בעולם - ארה"ב מייצאת רק 6% מגז שברשותה ואילו מדינות כמו אוסטרליה וארגנטינה שהנהיגו מדיניות מתירנית בכל הנוגע לייצוא – נותרו ללא המשאב.

 ♦ פיתוח משאבים רווחי - גם ללא ייצוא גז המסמך מפריך את טענות טייקוני הגז לפיהן אם מדינת ישראל לא תייצא גז – פיתוח המשאבים לא יהיה ריווחי. על פי ראש תחום כלכלה וסביבה בעמותה, עו"ד דנה טבצ'ניק, שוויו של מאגר לוויתן הינו עשרות מיליארדי דולרים בעוד עלות פיתוח המאגר היא מיליארדים בודדים בלבד.

 ♦ מסקנות המבוססות על הנחות עתידיות ספקולטיביות ואופטימיות - המסמך מתייחס גם לאופן התנהלותה של ועדת צמח. ד"ר אריה ונגר, ראש תחום אוויר ואנרגיה בעמותה מסביר כי מסקנות ועדת צמח מבוססות ברובן על הנחות עתידיות ספקולטיביות - אופטימיות ועל מחירי מקורות אנרגיה עתידיים ללא מידע מבוסס מספיק.
כמו כן, המסקנות אינן כוללות הערכה כלכלית של ערכים מהותיים כמו עצמאות אנרגטית ועלויות חיצוניות.

 
מהתקשורת:

דה מרקר - עו"ד דנה טבצ'ניק מ'אדם טבע ודין' בכנס הגז

כלכליסט- עו"ד דנה טבצ'ניק בכנס הגז 

דה מרקר- לא לאשר את ייצוא הגז עדהחלטה על מנגנון המיסוי

דה מרקר- החשש ממחטף באישור ייצוא הגז 

  מכתב מיצוי הליכים גז
  שאלות ותשובות - יצוא הגז
  שאלות ותשובות בעניין יצוא הגז- המסמך המלא בגרסת הדפסה

בתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il