youtube
twitter
facebook

שקיפות מידע

שקיפות מידע

 

אנו מאמינים כי על מנת להגשים את חזון העמותה ואת יעדיה, דרושים מקצוענות, כנות ושקיפות מלאה.


עמותת 'אדם טבע ודין' מאפשרת צפייה באישורי העמותה ובמסמכי התנהלותה הכספית.

(מצ"ב טפסים בקובץ PDF ו- word להורדה)

 

 


  תקנון "אדם טבע ודין"
  תעודה לרישומה של עמותה
  אישור על סיווג מלכ"ר
  הזמנה לאסיפה 2018
  נושאים האסיפה לשנת 2018
  דוח כספי לשנת 2017 (טיוטה)
  דוח מילולי לשנת 2017 (טיוטה)
  סדר יום - אסיפה שנתית 2017
  הזמנה לאסיפה הכללית 2017
  טיוטת דו"ח מילולי לשנת 2016
  דוח כספי (טיוטה)
  דוח כספי לשנת 2016
  מכתב ביקורת חתום 2016
  הזמנה לאסיפה שנתית 2016
  סדר יום - אסיפה שנתית 2016
  דו"ח ועדת ביקורת 2015
  דו"ח מילולי 2015
  דו"ח כספי 2015
  הזמנה לאסיפה שנתית 2015
  סדר יום - אסיפה שנתית 2015
  דוח מילולי ל-2014
  דוח ועדת ביקורת 2014

לכתבות נוספות

אנו 'באדם טבע ודין' מתחייבים לקדם את הנושאים הבאים:

 

זכותו של כל אדם ואדם לחיים בסביבה בריאה וראויה


• הגנה על משאבי הטבע ועל לגישה חופשית למרחב הציבורי

 

• חיזוק הקשר בין הגנה על הסביבה לבריאות הציבור.

• הגברת השקיפות במידע הסביבתי ושיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות המשפיעות על חייו


• צדק סביבתי כחלק מצדק חברתי בקרב קבוצות מוחלשות, למען צמצום פערים בחברה הישראלית

 

כולנו חברים- להצטרפות
svivatinew
דפי מידע (גוונים תכלת וכתום)
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il