youtube
twitter
facebook

תיקון בחוק: כל בעל עסק חייב לקבל מיכלי משקה למחזור

21/03/2010
כולם ממחזרים (הגדל)
כולם ממחזרים

חוק הפיקדון על מיכלי משקה, מטיל פיקדון בשיעור של 30 אג' בגין כל מיכל משקה בנפח שבין 0.1 ליטר ל 1.5 ליטר (לא כולל).

ב-9/2/2010 נכנס לתוקף התיקון האחרון של חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999 שהכניס מספר שינויים בחוק. 
התיקון החדש לחוק מחייב כל בעל עסק שמוכר מכלי משקה עליהם חל הפיקדון לקבל חזרה עד 50 מכלי משקה ריקים (של אותו יצרן או יבואן) ביום מכל צרכן ולשלם בעדם דמי פיקדון. זאת למעט בתי עסק קטנים כגון קיוסקים, פיצוציות וכד' ששטחם פחות מ-28 מ"ר, אלא אם מכל המשקה נרכש באותו מקום.

בעקבות מצבים בהם סירבו בתי עסק לקבל את בקבוקי המשקה ולהחזיר לצרכנים את דמי הפיקדון, או שבחרו להעניק לצרכנים זיכוי במקום תשלום במזומן, הוסף לחוק סעיף המאפשר לצרכן לקבל לפיצויים מבית המשפט בסך של עד 1,800 ₪ על כל סירוב לקבלת מיכל משקה ולשלם עבורו את דמי הפיקדון. ("סירוב" מוגדר בחוק גם ככמה מקרי סירוב לאותו צרכן, במהלך אותו יום עסקים). החוק קובע עוד, כי ביהמ"ש, בבואו לקבוע פיצויים לדוגמא, לא יתחשב בגובה הנזק שנגרם לצרכן, אלא רק בעידוד הצרכן למימוש זכויותיו, אכיפת החוק וההרתעה מפני הפרתו, חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה.

 

    • נתקלתם בבעל עסק שמסרב לקבל חזרה את הבקבוקים שלכם ולשלם בעדם דמי פיקדון או זיכוי ברכישה?
      פנו אלינו בכל מצב בו אתם זקוקים לעזרה כדי לממש את זכויותיכם על פי החוק החדש, ונעזור לכם להתגבר על הקושי
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il