youtube
twitter
facebook

ביו-פלסטיק - תועלות ובעיות סביבתיות בראי ניתוח מחזור החיים

20/02/2012
ביו-פלסטיק - תועלות ובעיות סביבתיות בראי ניתוח מחזור החיים (הגדל)

מסמך זה נולד מתוך דיוני פורום הפלסטיקה שהתכנס בשנתיים האחרונות בעמותת אדם טבע ודין. הפורום כולל אנשים העוסקים בענף הפלסטיקה מצד היצור, תעשיית הביו-פולימרים, מחקר אקדמי, עיצוב תעשייתי ותעשיית מיחזור הפלסטיק.

כתיבת המסמך נערכה ע"י אדם טבע ודין, אך ברצוננו להדגיש שהדיונים הפוריים שהתקיימו בפורום הפלסטיקה והערות המשתתפים תרמו רבות לכתיבת המסמך והעשירוהו במידע ותובנות חשובות. תודה לכל המשתתפים.

הקדמה
הפלסטיק הוא חומר חזק, עמיד, קל ונוח לעיצוב וצביעה. יתרונות אלה הביאו לשימוש הולך וגובר בפלסטיק בענפים רבים ומגוונים. עם זאת, לפלסטיק שני חסרונות משמעותיים:
א. הפלסטיק הנפוץ עשוי תוצרי נפט - הפקתו דורשת ניצול משאבים אזילים והליך יצור מזהם.
ב.  חוזקו ועמידותו הופכים למגרעת בגמר השימוש - מוצרי הפלסטיק אינם מתכלים ומגבירים את העומס הסביבתי.   
חסרונות אלה העלו את הצורך בפיתוח חומר פלסטי בעל תכונות דומות אך כזה שיוכל להתפרק בדומה לחומרים אורגניים קלי פירוק. צורך נוסף הוא יצור פלסטיק העשוי מסיב טבעי. הביו פלסטיק אם כן נועד לתת מענה לשני אלה: יצירת חומר מתכלה וצמצום השימוש בחומרים אזילים.
שימוש בפלסטיק פריק ביולוגית העשוי מקורות מתחדשים (ביו פלסטיק) עדיין מוגבל. בעקבות הפיתוח המתמיד בענף זה, תכונותיהם ויתרונם היחסי של חומרים אלה נמצאים בתהליך שינוי והיתרונות הסביבתיים המתקבלים מהליך יצור זה עדיין לא ברורים באופן מספק.

במקביל לכך גובר העניין הציבורי והעסקי ביצור ביו-פלסטיק ושאלות רבות מתעוררות באשר לתועלת שתצמח מהשימוש בו:
• האם תהליך היצור אכן מקטין את פליטת המזהמים?
• האם ההתכלות אכן בעלת יתרון סביבתי?
• כיצד יבואו לידי ביטוי יתרונותינו של הביו-פלסטיק בעולם בו השימוש בפלסטיק רגיל הולך וגובר?

במסמך זה ננסה לתת תשובות לשאלות הללו בהתבסס על מחקרים, במיוחד כאלה שבחנו את כלל מחזור החיים של הביו-פלסטיק בהשוואה לפלסטיק הרגיל. אולם מטרתנו העיקרית היא לנסח מבעד לסבך הנתונים תובנות כלליות באשר לשימוש בביו-פלסטיק.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il