youtube
twitter
facebook

ישראל ממחזרת: סדנא ליועצי פסולת

18/06/2009
אתר הקומפוסט בשדה אליהו (הגדל)

טיפול בפסולת אורגנית - תכנון וישום מערך הפרדה במקור של פסולת ביתית


ביוזמה משותפת של אדם טבע ודין, מרכז השל, מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה התקיימה סדנא ליועצי פסולת בנושא תכנון וישום מערך הפרדה במקור של הפסולת האורגנית הביתית.
 
היטל ההטמנה פותח פתח משמעותי לרשויות לעשות צעד קדימה לקראת ניהול בר קיימא של הפסולת הנוצרת בתחומם. הקרן לשמירת הנקיון מציעה תמיכות ניכרות לרשויות מקומיות שיתכננו ויבצעו מערך הפרדה במקור. מטרתה של הסדנא היתה לחשוף את היועצים למדיניות המשרד ולהציג את התועלות הסביבתיות והכלכליות שתצמחנה ממיקוד בפסולת האורגנית.
 
מילכה כרמל, יועצת סביבתית למרכז השלטון המקומי, פתחה את הסדנא באומרה שהשלטון המקומי רוצה להתגייס למען ניהול בר קיימא של הפסולת העירונית תוך מתן דגש על הפתרון המומלץ של המשרד להגנת הסביבה – הפרדה במקור של הפסולת האורגנית.  היא הדגישה את הצורך בפיתוח כלים נאותים בידי השלטון המקומי לחולל את התמורה המבוקשת בניהול הפסולת.
 
נעמה אשור, ממונה מיחזור במשרד להג"ס חזרה והדגישה כי מדיניות המשרד מתמקדת בטיפול בפסולת האורגנית וכי ההפרדה במקור היא הדרך המועדפת. שיטות הטיפול המועדפות הן קומפוסטציה ועיכול אנארובי, עליהן להתבסס על פסולת המופרדת במקור.מתקנים לעיכול אנארובי יקבלו את התמיכה הגבוהה ביותר, 40% מעלות ההקמה. הקרן לשמירת הנקיון מציעה תמיכה של עד 70% מעלות ההצטיידות בכלי אצירה לשם כך וכן במימון משאית לאיסוף הפסולת האורגנית, עד לשיעור של 50% מעלותה.  
 
גלעד אוסטרובסקי מהמחלקה המדעית באדם טבע ודין הציג את התועלות הסביבתיות הנובעות מטיפול מושכל בפסולת האורגנית. בהרצאתו, ניתן פירוט על צמצום פליטות גזי חממה ווהציג מחקרים מאירופה בהם נקבע ששיטת הטיפול בעלת העדיפות הסביבתית המובהקת הנה הפרדת הפסולת במקור וטיפול ביולוגי בפסולת האורגנית. לצד הפחתת גזי החממה, יש לזקוף תועלות חשובות מישום הדשן האורגני המתקבל בתום תהליכי הטיפול, בקרקעות חקלאיות. טיוב קרקע, מניעת סחף קרקעות, תאחיזת מים ועליה ביבולים, ובנוסף צמצום השימוש בדשנים כימיים. גלעד הדגיש כי על הרשויות לקחת בחשבון גם תועלות אלה בבואן לבחור את חלופת הטיפול. ראו מצגת מצורפת 
 
אבי נוביק מחברת שחף הציג ניתוח כלכלי מנקודת הראות של הרשות המקומית והראה שכבר כיום מחירי ההטמנה עולים באופן ניכר ולכן הכדאיות הכלכלית להפריד במקור ולמחזר פסולת אורגנית עולה. אבי הציג דוגמא לניתוח מפורט שנערך עבור שכונת נוה שאנן בחיפה בו נמצא שמערך הפרדה במקור ומיחזור הפסולת האורגנית והמרכיבים היבשים יכול להביא לחסכון של 1.2 מליון ₪ לאורך 4 שנים. ראו מצגת מצורפת
 
דר' אופירה אילון ממוסד שמואל נאמן הציגה מחקר שנעשה בהנחייתה ע"י דני ברויטמן באוניברסיטת חיפה ובו נמצא שקיימת כדאיות כלכלית להפרדה במקור ב – 81% מהרשויות בישראל המכילות כ – 5.7 מליון תושבים. כלומר, הכדאיות הכלכלית בולטת בעיריות ובאזורים מאוכלסים בצפיפות. ראו מצגת מצורפת 
 
נעמה אשור, ממונה מיחזור מהמשרד להג"ס הציגה עבודה שנעשתה במשרד להג"ס בה נערך מיפוי לאתרים אפשריים להקמת מתקנים לטיפול בפסולת האורגנית. נעמה הזכירה שמתקנים המטפלים בפחות מ – 500 טון ביום ידונו בועדה המחוזית ללא צורך לעלות לדיון במועצה הארצית.  בנוסף, הציגה הנחיות לעריכת תכנית אב לרשות המקומית.
 
רועי קוצר מהמחלקה המדעית באדם טבע ודין, הציג עבודת מיפוי שנעשתה בעמותה. במפה ניתן לראות את אתרי הקומפוסטציה הפעילים בארץ וכן את מתקני העיכול האנארובי הקיימים והמתוכננים לקום בעתיד הקרוב. יש לראות באתרי הטיפול הנוכחיים חוליה חשובה בפיתוח מערכות להפרדה במקור, במיוחד בטווח הקצר והבינוני. 

  הפרדה במקור - ד"א אופירה אילון
  תועלות סביבתיות הפרדה במקור - גלעד אוסטרובסקי
  ניתוח כלכלי - אבי נוביק
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il