youtube
twitter
facebook

רעש מחריש אוזניים במחניים

10/01/2010
הגדל

אדם טבע ודין הגישה עתירה לבג"צ נגד שר התחבורה, רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה, שר הביטחון, השר להגנת הסביבה והמועצה האזורית גליל עליון נוכח רעש חזק ובלתי סביר הנגרם מפעילות שדה התעופה מחניים. שדה התעופה מחניים פועל מזה שנים רבות תוך יצירת מפגעי רעש יומיומיים בקיבוץ מחניים, מבלי שננקטו אמצעים להפחתת הרעש בבתים, וזאת למרות הנחייה ברורה של המשרד להגנת הסביבה ושל מוסדות התכנון הקובעת חובת מיגון אקוסטי והבטחה של שר התחבורה. 

משרד התחבורה הבטיח ומיגון אין

 
בסמוך לקיבוץ מחניים בגליל העליון פועל כבר עשרות שנים שדה תעופה. שדה תעופה זה משמש לטיסות אזרחיות פנים-ארציות, טיסות פרטיות, טיסות צבאיות (הן בשגרה והן בחרום), ואימוני טיסה. הפעילות בשדה התעופה יוצרת רעש בעוצמות חזקות ביותר, ובכך גורמת למפגעים סביבתיים יומיומיים בקיבוץ מחניים. במהלך השנים הוצאו הנחיות שונות המחייבות הסדרה של שדה התעופה ומיגון אקוסטי של הבתים החשופים לרעש, אך דבר לא נעשה. שר התחבורה הבטיח לתושבים כבר בשנת 2006 כי ינתן מענה למצוקתם, המשרד להגנת הסביבה קבע סף רעש מחייב למיגון אקוסטי, מוסדות התכנון אימצו את עמדת המשרד להגנת הסביבה, ולמרות כל זאת, ממשיכים התושבים לסבול מרעש חזק ובלתי סביר אשר פוגע באיכות חייהם ובבריאותם.
 
עו"ד קרן הלפרן-מוסרי אומרת כי אדם טבע ודין פועלת מזה שנים בניסיון לגרום להפחתת הרעש אליהם חשופים תושבי קיבוץ מחניים, אולם למרות שמשרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה ומוסדות התכנון חזרו וקבעו כי נדרשת הסדרה של שדה התעופה, שתכלול גם מיגון אקוסטי של הבתים החשופים לרעש חזק, ממשיכה רשות שדות התעופה להפעיל את השדה, תוך יצירת רעש בלתי סביר באופן יומיומי. נחיצות שדה התעופה בצפון מובנת, אך לא יעלה על הדעת שתושבי הקיבוץ יסבלו לאורך שנים מהרעש הנגרם מהפעלתו, כאשר ניתן באמצעים קיימים להפחית משמעותית את המפגע. 


המגעים כשלו

 
לאחר שהמגעים הרבים בין נציגי אדם טבע ודין ותושבי הקיבוץ לבין רשות שדות התעופה ויתר הרשויות הנוגעות בדבר לא נשאו פרי, לא נותרה ברירה זולת הפנייה לבית המשפט העליון. העתירה הוגשה נגד שר התחבורה, רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה, שר הביטחון, השר להגנת הסביבה והמועצה האזורית גליל עליון. הסעד המבוקש בעתירה הוא הפסקת מפגעי הרעש הקשים הנגרמים לתושבי קיבוץ מחניים כתוצאה מהפעלת שדה התעופה באמצעות הסדרת מיגון אקוסטי. מעבר לדרישה להימנע מיצירת מפגע רעש בלתי סביר, כדרוש בדין, מתבססת העתירה הן על הנחיות מפורשות של המשרד להגנת הסביבה והן על הנחיות והבטחה שלטונית של שר התחבורה.

שדה תעופה לא מוסדר


תכנית המתאר הארצית לתפרוסת שדות תעופה (תמ"א 15) דורשת כבר משנת אישורה, שנת 2000, כי שדה התעופה המחניים יוסדר בתכנית מפורטת. למרות זאת, עד היום, שדה התעופה אינו מוסדר בתכנית. מזה שנים נעשים מאמצים לקידום תכנית להסדרת שדה התעופה, במסגרת ההליך התכנוני נקבעו תנאים המחייבים מיגון אקוסטי לחלק מבתי הקיבוץ, ובכך נתלו התושבים כפתרון למצוקתם. אולם רשות שדות התעופה סירבה לקבל את התנאים שנדרשו ממנה, עיכבה את קידום התכנית, ולאחרונה נראה שאף ביטלה אותה לחלוטין.

הצעת חוק להפסקת המטרדים


התלונות באשר לשדה התעופה מחניים מצטרפות לתלונות תושבי הרצליה לגבי מטרדים משדה התעופה הפועל בסמוך לבתיהם. בגין תלונות אלה כבר הוגשה בעבר עתירה ואף התקיים דיון בועדת כלכלה בחודש שעבר. בעקבות זאת ניסחה אדם טבע ודין
הצעת חוק שאותה יקדם ח"כ זאב ביילסקי, אשר תחייב את שר התחברה להפסיק מטרדים מסוג זה. 

לדברי
ציפי איסר איציק מנכ"ל אדם טבע ודין "המודעות הציבורית הגוברת של הציבור לזכותו להפסיק מטרדים סביבתיים קשים, ופניית התושבים למוקד הירוק של אדם טבע ודין מוכיחים את עצמם ככלי אפקטיבי להניע את גורמי השלטון להיות קשובים לצרכי הציבור ולמתן מענה אפקטיבי."

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il