youtube
twitter
facebook

למכירה: גן לאומי

26/09/2011
הגדל

קבוצת חברי כנסת הצליחה להעביר בשלהי מושב הכנסת האחרון בקריאה טרומית הצעת חוק שמאפשרת העברת גנים לאומיים לניהול תאגידים ללא מטרות רווח. הצעת החוק התמימה לכאורה תאפשר למדינה להתחמק מחובתה לנהל את הגנים הלאומיים ולהעביר אותם לידי גורמים שונים, כגון עמותת אלע"ד, המנהלת כיום את הגן הלאומי עיר דוד בירושלים.

הגנים הלאומיים ושמורות הטבע הינם משאב טבע ציבורי השייך לכלל הציבור. רשות הטבע והגנים הלאומיים מופקדת על ניהולם ושמירתם לטובת הציבור. ביקורת רבה ומוצדקת נמתחה בשנים האחרונות על מיסחור הגנים ושמורות הטבע בחסות הרשות; משפחות קשות יום שבעבר יכולות היו להיכנס לנחל הבניאס, לגן הלאומי יראון ולאתרים אחרים ללא תשלום, אינן מגיעות עוד לאתרים הללו, בשל חוסר יכולתן לממן את דמי הכניסה הגבוהים. בנוסף, פיתוח מואץ בחלק מאתרי הטבע, פגע בהם, ללא כל דיון ציבורי מעמיק באשר לצדקת הפיתוח.

תפיסת העולם החברתית סביבתית לפיה הגנים והשמורות צריכים להיות נגישים לציבור הרחב התערערה ומי שבידיה הופקדו נכסינו למשמורת, כמעט ושכחה את תפקידה הציבורי.

אלא שלצורך הדחוף לתקן את המעוות באופן ניהול הרשות בשנים האחרונות אין דבר או חצי דבר עם הצעת החוק הדרקונית, שבבסיסה מתן האפשרות לכל דיכפין לנהל לעצמו  גן לאומי. כך לדוגמא, תאפשר הצעת החוק לכל גורם פרטי להתאגד לכדי עמותה רשומה, לטעון שמבוקשו הוא לקדם אינטרסים סביבתיים, כאשר בפועל יפעל לקידום אינטרסים זרים לסביבה. אינטרסים צרים, פוליטיים וכלכליים יאיימו על משאבי הטבע הציבוריים השייכים לנו והסביבה תהפוך לזירת התנגחות פרטית, בדיוק כפי שקורה בימים אלה בסוגיית הגן הלאומי "סובב חומות ירושלים".

מי, לדוגמא, יערוב לכך שהיזם, אשר ביקש להקים כפר נופש על הסביבה החופית הרגישה שבחוף פלמחים, לא יקים עמותה סביבתית ובחסות חוק הגנים הלאומיים יממש את יוזמתו הפרטית להקים כפר נופש, בטענה שרק כך יוכל לתחזק כלכלית את הגן הלאומי פלמחים? באותה מידה, מי ערב לנו שרשות הטבע והגנים הלאומיים לא תמסור לניהול עמותה משיחית את הגן הלאומי מצדה, וזו מצידה תאפשר רק ליהודים משיחיים לעלות לראש הר המצדה?

במדינה דמוקרטית, משאבי הטבע הציבוריים והמרחב הציבורי מנוהלים על ידי ארגונים של המדינה. כזו היא רשות הטבע והגנים הלאומיים. נכסנו הופקדו בידיה למשמורת. לה ניתן המנדט המקצועי והציבורי לנהל את הגנים הלאומיים, לפקח ולתחזק אותם. את הפגמים הקשים שנפלו בניהול הרשות בשנים האחרונות יש לתקן לאלתר, מתוך הבנה שרק גוף הפועל בחסות השלטון המרכזי יכול לנהל את משאבי הטבע שלנו מתוך אינטרס סביבתי גרידא. והנה, דוממת הרשות אל מול הנסיון להפקיע מידיה, באמצעות הצעת חוק דרקונית, שעצם חוקיותה מוטלת בספק, את הסמכות לנהל את משאבי הטבע של כולנו.

השר להגנת הסביבה ומנכ"ל רשות הטבע והגנים הם הראשונים שבאחריותם להוקיע מן היסוד את הצעת החוק להפרטת הגנים הלאומיים. את הסביבה בכללותה יש להפריד הפרדה מלאה משיקולים פוליטיים, שיקולים רווחיים או כל שיקול אחר המנוגד לשיקול הסביבתי. בימים של מחאה ציבורית גורפת כנגד השתלטותם של גורמים פרטיים על תחומי חיינו הציבוריים והחברתיים, יש לזעוק כנגד רעיון האיוולת להפקיע מידי המדינה את הגנים הלאומיים.

הכותב הוא מנכ"ל אדם טבע ודין

המאמר המלא פורסם בעיתון "הארץ"

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il