youtube
twitter
facebook

תקנות הקרינה הבלתי מייננת: העתירה לבג"צ נותרת על כנה

בעקבות אישור תקנות הקרינה הבלתי מייננת. אדם טבע ודין: אין בתקנות מענה לקביעת מרחקי בטיחות ממתקני שידור סלולאריים וחסר בהם איסור מוחלט על התקנת אנטנות במרפסות ובגגות
29/12/2008
הגדל

 

תקנות הקרינה הבלתי מייננת, אמורות להסדיר נושאים חשובים כמו מרחקי בטיחות מאנטנות ומתן היתרים להקמת אנטנות. התקנות הובאו לאישור לאחר עתירה נגד שר התקשורת והשר להגנת הסביבה שהוגשה על-ידי אדם טבע ודין, הפורום לסלולאריות שפויה והקליניקה לצדק סביבתי של אוניברסיטת תל אביב. העתירה הוגשה לאחר ששרי הממשלה עיכבו במשך שנה וחצי את השלמת תקנות הקרינה ולא אפשרו את יישום חוק הקרינה הבלתי מייננת.
 
אולם תקנות אלו אינן פותרות את הבעיה הקשה של הצבת מתקני גישה על ידי החברות הסלולאריות, ללא היתרי בנייה ותוך עקיפת ההליך התכנוני והחובה לשפות את הוועדות המקומיות.

לצערנו אין בתקנות האלה כדי לתת מענה לנושא שמטריד ביותר את הציבור והוא קביעת מרחקי בטיחות ממתקני שידור סלולאריים וחסר בהם איסור מוחלט על התקנת אנטנות במרפסות ובגגות. עד שהממשלה לא תעמוד בחובתה הציבורית, אנו נמשיך את ההליכים המשפטיים בבג"צ, כדי להבטיח את בריאות הציבור מפני קרינה סלולארית


במקביל, משרד התקשורת התנגד לקידום חקיקה המבטלת את הפטור שניתן למתקני גישה, ובכך מנע את האפשרות להסדרה כוללת של הנושא, שכן הוועדה סירבה לאשר באופן נקודתי את התקנות כל עוד לא יימצא פתרון כולל לנושא מתקני הגישה.
התוצאה: התקנה החשובה ביותר, שהיה על משרדי הממשלה להתקין, הקובעת איסור מוחלט על הצבת אנטנות בדירות ובמרפסות גג, לא הותקנה, ונושא מתקני הגישה לא הוסדר.
במצב הדברים כיום, חברות הסלולאר יכולות להמשיך ולהציב מתקני גישה ואנטנות בתוך דירות פרטיות ובמרפסות, ועד לכינון הכנסת הבאה, ההגנה על בריאותו של הציבור עדיין אינה שלמה.
 
אדם טבע ודין מתכוונת להותיר על כנה את העתירה לבג"צ בעניין התקנות, עד שתובטח ההגנה המלאה על בריאות הציבור.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il