youtube
twitter
facebook

המרינה באשדוד – פיתוח מושכל

21/03/2009
הגדל

תוכנית מאושרת לפיתוח המרינה באשדוד אמורה לכלול כ 272 יחידות דירות בבניין בן 23 קומות, שטחי מסחר, בילוי ומשרדים, וכל זה על שטח ציבורי פתוח המשמש את תושבי האזור ועל חשבון עתודות הקרקע האחרונות שנותרו בעיר.
השטח הציבורי החלופי על פי התוכנית צפוי להיות אגם בשטח של כ-18 דונם ולידו פארק, אך הוא אופציונאלי בלבד. התוכנית מהווה שלב נוסף בנגיסה בשטח הציבורי של המרינה, לטובת שימוש פרטי ויוקרתי.

במשך שנים מתנהלים דיונים לגבי כמות יחידות הדיור במתחם המרינה ושילובם בין השימושים השונים שכן אחת הבעיות המרכזיות שתיווצרנה היא איזור משולב של בילויים ומגורים:
1. משאבי הטבע והשטח העירוני ליד החוף שייכים לציבור הרחב ויש לתכנן את השימוש בהם ובסביבתם כך שישמשו את האוכלוסייה כולה. בניית יח"ד רבות בסמיכות למשאבים אלה גוזלת את הנכס מהציבור.
2. פיתוח מתחם המרינה נעשה מתוך כוונה להקים באשדוד מרכז בילוי ותיירות, דבר שאין עוררין על נחיצותו. לצורך כך הוקצו שטחים רבים למסחר (בתי-קפה, פאבים וכד'), אך מגורים בקרבת מרכז הבילוי, לא יאפשרו פיתוח נכון ויפגעו בשני הייעודים של הקרקע.

מהלך העניינים

התוכנית הוגשה לקראת סוף שנת 2007, ואדם טבע ודין, בשיתוף הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד הגישה התנגדות. בתחילת השנה (2009) בעקבות דחייה כמעט מוחלטת של התנגדותנו, הגשנו בקשה להגשת ערר למועצה הארצית לתכנון ובנייה. בקשתנו התקבלה ולכן אנחנו עומדים להגיש את הערר בראשית חודש אפריל 2009.

התושבים באשדוד מתנגדים מאד לתוכנית הזאת ומרגישים מרומים, לאחר שבמשך שנים ויתרו בכל שלב על עוד ועוד חלקים מהמרינה לטובת קבלה של אזור מפותח ונרחב שישמש את הציבור הרחב. הפיתוח המתוכנן מפר את ההתחייבויות שניתנו בשלבים הקודמים ומבהיר לציבור המקומי כי שוב נרמסים האינטרסים שלהם והזכויות שלהם במשאבי הטבע הציבוריים.

עם חשיבה לעתיד

 אדם טבע ודין תומכת בפיתוח עירוני כאשר יש בכך משום מתן "זריקת עידוד" למרקם העירוני, על היבטיו הפיסיים, החברתיים והכלכליים. מטרה זו לא תושג באמצעות התוכנית במתכונתה הנוכחית, אשר נראה שבבסיסה מצויים בעיקר אינטרסים להגדלת ההכנסות מהבנייה במקום. העיר אשדוד גדלה בקצב מסחרר, תוך התרחבות וניצול כל פיסת קרקע אפשרית. עצירת הגזילה של שטח המרינה לטובת שימוש פרטי, תהווה גם שמירה של עתודות הקרקע מהאחרונות שעוד נותרו בעיר, תוך הקדשתן לשימוש ציבורי רחב. שילוב יחידות דיור במרינה המרינה בסמיכות לקו המים תמנע את האפשרות לקיים מרכז בילוי הפנאי לרווחת התושבים ותביא לניכוס קו החוף לשימוש פרטי – מגורי יוקרה.

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il