youtube
twitter
facebook

דרושה גישה חופשית לחוף מעגן מיכאל

24/05/2009
הנוף המשקיף על קיבוץ מעגן מיכאל (הגדל)

אדם טבע ודין הגישה בסוף מרץ 2009 התנגדות לתוכנית להרחבת קיבוץ מעגן מיכאל. ההתנגדות לא כוונה לעצם הרחבת הקיבוץ, אלא להבטחת גישה חופשית, נוחה וראויה של הציבור אל חוף הים הסמוך לו.

בעקבות הגשת ההתנגדות פנו אלינו נציגי הקיבוץ וביקשו להיפגש איתנו על מנת לנסות להסדיר בינינו את הדברים מחוץ למוסדות התכנון. אכן נפגשנו איתם ואף קיבלנו חלק מטענותיהם לגבי דרישותינו בהתנגדות.

בדיון על ההתנגדות, שהתקיים בועדה המחוזית חיפה הצגנו את עיקרי ההתנגדות, הדגשנו את המחסור החמור בחופי רחצה נגישים לציבור הרחב ואת דרישתנו לגישה שיוויונית אליהם. הצענו שכתנאי לתחילת הבנייה על פי התכנית תוכשר דרך נוחה וציבורית שתוביל אל החוף וחניה במרחק סביר מהחוף.
לאור ערכיות החוף מבחינה אקולוגית, הדגשנו שאם יוחלט להכריז על המקום כשמורת טבע או כאתר ערכי מבחינה סביבתית אשר מצדיק מגבלות בגישה אליו, כמובן שלא נתנגד לכך, אבל כל עוד תושבי הקיבוץ נגישים לחוף באופן חופשי, כך גם הציבור הרחב חייב להיות נגיש אליו.

גישה לים - רק דרך הקיבוץ

מדובר באחת מרצועות החוף היפות של ישראל, אולם למרבה הצער, במשך שנים ארוכות התקשה הציבור הרחב ליהנות ממנה. גישה אל החוף התאפשרה רק דרך הקיבוץ ובאופן שאפשר לו להציב מכשולים בפני הבאים. בכל מקרה, נאלצו אלה שביקשו להגיע אל החוף לצעוד מרחק רב מאד ברגל, וזאת לאור העובדה שלא ניתן היה להתקרב אל החוף עם רכב.

גישה חופשית וקלה

בהתנגדותה דרשה אדם טבע ודין כי במסגרת התוכנית יוסדרו דרכים ציבוריות, פתוחות וחופשיות למעבר, אשר יובילו משער הכניסה לקיבוץ אל מגרשי חניה ציבוריים (ללא תשלום!) בקרבה אל החוף, וכן נדרשה הסדרת שבילים להולכי רגל ממגרשי החניה אל החוף עצמו.
אדם טבע ודין ביקשה לאזן בין שמירה על הטבע לבין דאגה לרווחת הציבור, ולפיכך דרשה כי מגרשי החניה ימוקמו קרוב ככל שניתן אל הים, עם זאת, ללא חדירה אל תחום 300 המטרים מקו החוף, המוגדר כאזור רגיש מבחינה סביבתית. כמו כן, כללה ההתנגדות דרישה לפיה יהיו אלה דרכים ומגרשים בלתי סלולים, וזאת על מנת למזער את הפגיעה הסביבתית באזור.
מטרת ההתנגדות היא לאפשר הנאה מן החוף לציבור הרחב, לרבות אוכלוסיות כגון קשישים, בעלי מוגבלויות פיזיות ומשפחות עם ילדים, אשר הסדרת גישה נוחה אל החוף היא קריטית עבורן לצורך מימוש זכותן להנאה ממנו.
אדם טבע ודין למען המרחב הציבורי
ההתנגדות מצטרפת לשורה ארוכה של צעדים שנוקטת אדם טבע ודין לאורך השנים על מנת להבטיח את זכותו של הציבור להשתמש וליהנות מן המרחב הציבורי, הכולל כמובן גם את חופי הים, ועל מנת למנוע ניכוס קניין ציבורי והשתלטות עליו לצרכים פרטיים. 
עוד על פעילות אדם טבע ודין למען השטחים הפתוחים

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il