youtube
twitter
facebook

רעש

 

 

אני סובל מהשמעת מוזיקה רועשת בלילה, מה ניתן לעשות?


לפי תקנות מניעת רעש אסור להשמיע מוזיקה רועשת וליצור רעש בין השעות 23:00 ו-7:00 למחרת וכן בין השעות 14:00-16:00 באזור מגורים. האיסור חל על השמעת רעש בבניין מגורים, תחת כיפת השמיים ולחילופין במקום מקורה שאינו סגור מכל צדדיו. חריגים לכלל הזה הם הלילות של יום העצמאות, פורים ויום ירושלים, בהם ניתן להשמיע מוזיקה עד מאוחר. בערב יום מנוחה (שישי וחגים) ובמוצאי יום מנוחה (שבת ומוצאי חג) ניתן להשמיע מוזיקה רועשת באזור מגורים עד חצות. כאשר מתקיים מטרד רעש בשעות המנוחה, יש לפנות אל המשטרה.

האם ניתן לפעול בנוגע לרעש בלילה ממשאית הזבל או ממשאית שפורקת סחורה?

תקנות מניעת רעש אוסרות פעולות פריקה וטעינה או טלטול מיכלים כמו מיכלי אשפה מהשעה 22:00 ועד 6:00 למחרת, באופן שגורם לרעש. כדי לטפל במפגע, מומלץ לפנות אל המשטרה. לרוב, קבלני איסוף אשפה מחויבים לשעות פינוי מסוימות בחוזה מול הרשות המקומית, לכן, ניתן לפנות אל אגף שיפור פני העיר (שפ"ע) או אגף התברואה ברשות המקומית ולדרוש כי שעות פינוי הפסולת יוגבלו. מומלץ לערב בטיפול גם את הגורמים האחראים על טיפול במפגעי רעש ביחידה הסביבתית או באיגוד הערים במקום מגוריכם.

השכנים משפצים את ביתם בשעות בלתי סבירות. מה ניתן לעשות?

תקנות מניעת רעש קובעות שאסור לערוך שיפוצים באזור מגורים מהשעה 19:00 ועד 7:00 ביום שלמחרת. בימי מנוחה חל איסור על בניה מהשעה 17:00 ועד 7:00 ביום שלאחר יום המנוחה (כלומר, אסור לעבוד בשבת או ביום חג). במקרה שבו חורגת הבניה משעות אלו, יש לפנות אל המשטרה. 

הרעש מאתר הבניה הסמוך לביתי בלתי נסבל. מה ניתן לעשות?

תקנות מניעת רעש קובעות שאסור לבנות באזור מגורים החל מהשעה 19:00 ועד 7:00 ביום שלמחרת. בימי מנוחה חל איסור על בניה החל מהשעה 17:00 ועד 7:00 ביום שלאחר יום המנוחה. חריגים לכלל זה הינם מקרים שבהם הבניה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור. אולם ככלל, במקרה שבו חורגת הבניה מהשעות לעיל, יש לפנות אל המשטרה. 

לחלק מהרשויות המקומיות יש חוקי עזר עירוניים שמאפשרים להן לחרוג מהכללים שלעיל. אם נודע לכם כי הרשות המקומית שלכם מאשרת ביצוע עבודות בנייה בשעות המנוחה, מומלץ לפנות אליה ולדרוש הסבר מנומק ומפורט לסיבות למתן האישור.

בנוסף, קיימות מגבלות על עוצמת הרעש שנוצר מכלים המצויים באתר הבניה. כאשר הרעש חזק במיוחד, מומלץ לבדוק באופן מקצועי את עוצמת הרעש מהכלים השונים באמצעות מדידות רעש. לצורך כך יש לפנות אל הגורמים האחראים על טיפול במפגעי רעש ביחידה הסביבתית או באיגוד הערים הסמוך למקום מגוריכם. במידה שימצא כי עוצמת הרעש מכלי הבניה חורגת מסף הרעש המותר, יש לדרוש הן מהיחידה הסביבתית והן ממחלקת הפיקוח ברשות המקומית לאכוף את חוקי הרעש. מומלץ לערב בטיפול גם את המחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה.

 

אני סובל מרעש של אזעקה שלא מפסיקה לפעול. למי עלי לפנות?

על פי התקנות, אזעקה צריכה לפעול לא יותר מ-6 דקות, ומי שאחראי להפסקתה במקרה של תקלה הוא בעל הנכס. במידה שאזעקה ברכב או בנכס לא הופסקה תוך 30 דקות לכל היותר, יש לפנות אל המשטרה שרשאית לנקוט בצעדים הדרושים להפסקתה.

מה ניתן לעשות במקרה של מזגן מרעיש?

תקנות מניעת רעש אוסרות על הפעלת מזגן, מדחס או כל מכשיר דומה באופן הגורם לרעש חזק ועלול להפריע לאדם בבית מגורים. במידה שהרעש נגרם ממזגן בבית עסק, יש לפנות אל אחראי מניעת רעש ביחידה הסביבתית או באיגוד הערים במקום מגוריכם ולדרוש כי מומחה מטעם היחידה יגיע לערוך מדידות רעש בביתכם. במידה שתמצא חריגה מסף הרעש המותר בחוק, יוכלו נציגי היחידה להורות לבעל העסק לערוך שינויים במערכת המיזוג לשם הפחתת הרעש. מרבית הרשויות לא מטפלות ברעש ממזגן מבית פרטי ולכן טיפול אפקטיבי במפגע דורש נקיטה בהליך עצמאי הכולל לרוב פניה רשמית אל השכן ועריכת מדידות רעש. ישנה אפשרות לנקוט בהליכים באמצעות בית המשפט או המפקח על הבתים המשותפים משום שהתקנת מזגן בקיר החיצוני של הבית המשותף מחייבת את הסכמת שאר הדיירים. כמו כן, ניתן לפנות למשטרה ולהתלונן על גרימת מטרד רעש חזק כתוצאה מהפעלת המזגן.

מה אפשר לעשות אם הכלב של השכן לא מפסיק לנבוח?


תקנות מניעת רעש מורות כי יש להחזיק בע"ח במקום ובאופן שלא יגרום לרעש חזק המפריע לשכנים
. במקרה של רעש מבע"ח של שכן, יש לפנות אל הרשות המקומית. בנוסף, ניתן לפתוח בהליך עצמאי מול השכן.

אני מתגורר סמוך למפעל אשר גורם לרעש נורא, מה אני יכול לעשות?

מפעלים מחויבים לעמוד בסף הרעש המותר בחוק וכן לעמוד בתנאים שהוגדרו להם ברישיון העסק. אם מפעל גורם למטרד רעש חריג, יש לפנות אל היחידה הסביבתית או איגוד הערים במקום מגוריכם. במידה שהנושא אינו מטופל על ידי הרשויות, או שהטיפול אינו מספק, יש לדרוש ביצוע מדידות רעש בביתכם. אם ימצאו חריגות במדידות הרעש, יש לדרוש כי המפעל יונחה לבצע שינויים שיביאו להפחתת הרעש. ניתן לפנות גם לאחראי מניעת רעש במחוז הרלוונטי במשרד להגנת הסביבה. במקרים בהם המטרד מפריע לאוכלוסיה רחבה, מומלץ לעודד תושבים רבים לפנות בתלונות על המפגע, או להקים וועד פעולה אזורי על מנת שהרשויות תהיינה מודעות להיקף המפגע.


האם מותר להשתמש במפוח עלים לצורכי גינון?

במסגרת תיקון התקנות למניעת רעש בשנת 2011, נאסר על שימוש במפוחי עלים באזור מגורים
. בנוסף, תקנות מניעת רעש אוסרות על הפעלת ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים החל מהשעה 19:00 ועד 7:00 ביום שלמחרת. בערב יום מנוחה האיסור חל בשעות 17:00 ועד 9:00 ביום שלמחרת ובין השעות 14:00-16:00 ביום המנוחה עצמו. באם נתקלתם בשימוש לא חוקי במפוח עלים או בשימוש בציוד גינון בשעות אסורות, באפשרותכם לפנות ליחידה הסביבתית של העירייה וכן למחוז הרלוונטי של המשרד להגנת הסביבה.


השכנים שלי מנקים שטיחים על-ידי חבטות באופן שיוצר רעש רב. מה ניתן לעשות?

תקנות מניעת רעש אוסרות על חבטה בשטיח, מזרן וכו' בשעות 14:00-16:00 ובין השעות 19:00 ועד 7:00 ביום שלמחרת. כדי לטפל במפגע זה יש לפנות ליחידה הסביבתית של העירייה.

מאז שסללו כביש חדש סמוך לביתנו אנו סובלים מרעש חזק של כלי הרכב. האם אפשר לפתור זאת?


ישנם מגוון אמצעים להפחתת רעש מכבישים
ובהם אמצעי מיגון אקוסטי וכן אמצעים שניתן להשתמש בהם בעת סלילת הכביש, כגון אספלט שקט. כאשר מדובר ברעש מכבישים מקומיים ומאספים יש לפנות אל היחידה הסביבתית או איגוד הערים ולדרוש כי נציגיהם יערכו מדידות רעש ובהתאם לתוצאות המדידות יציעו פתרונות למטרד הרעש. כאשר מדובר בכבישים ראשיים (עורקיים), המצויים באחריות החברה הלאומית לדרכים, יש לפנות אל הגורם האחראי על מפגעי רעש במחוז הרלוונטי במשרד להגנת הסביבה.

חשוב לציין שהתקן לרעש מכבישים (64 דציבל) אמנם לא מעוגן כיום בחקיקה אך הוא מהווה קריטריון מחייב שניתן לאכוף אותו.

אני גר ליד שדה תעופה והרעש מהמראות ונחיתות המטוסים נוראי. מה אפשר לעשות?

חוק הטיס מסדיר את נושא רעש המטוסים, אך קריטריונים ברורים עדיין לא נקבעו. ישנן מגבלות שנקבעות על-פי תכניות מתאר. למשרד להגנת הסביבה סמכות לקבוע תנאים שמטרתם לנטר ולצמצם את מטרדי הרעש, להגביל את שעות פעילות הטיסה ולדרוש מיגון אקוסטי בבתים שסובלים מרעש. כדי לטפל במפגעים אלו, יש לפנות לאחראי מניעת רעש במחוז הרלוונטי במשרד להגנת הסביבה.

מול ביתי נפתח גן אירועים שמשמיע מוזיקה חזקה עד השעות הקטנות של הלילה. מה ניתן לעשות?

גני אירועים ואולמות שמחות מחויבים להתקין מכשיר מד רעש אשר נועד להגביל את עוצמת הרעש מהאולם. על מנת לבחון האם עוצמת הרעש מהאולם עולה על המותר בחוק, יש לפנות אל היחידה הסביבתית או איגוד הערים ולבקש כי תיערך מדידת רעש. במידה ועוצמת הרעש שתימדד תעלה על סף הרעש המותר לפי החוק יוכלו נציגי העירייה לקבוע תנאים ברישיון העסק של האולם שיגבילו את עוצמת הרעש. בנוסף, מומלץ לברר מול היחידה הסביבתית, איגוד הערים או מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית האם לגן האירועים יש רישיון עסק. במידה והמקום לא פועל מתוקף רישיון, יתכן שעצם קיומו אינו חוקי.

 


 

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il