youtube
twitter
facebook

סביבה בריאה לכל ילד

כולנו רוצים לספק לילדים שלנו סביבה חינוכית בריאה. אבל מה אנחנו באמת יודעים על האוויר שאליו הם נחשפים בבתי הספר ובגני הילדים, על המים שהם שותים מהברזייה או על האנטנות שנמצאות ליד מוסד החינוך שלהם. למעשה, אנחנו לא יודעים היום כמעט דבר על הסביבה שאליה נחשפים ילדינו בבתי הספר ובגני הילדים. דו"ח מיוחד שחיברו עו"ד קרן הלפרן-מוסרי, עו"ד שלי לב-שרמן ונעמי פלד בנושא 'מוסדות חינוך בסביבה בריאה' שם זרקור על ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים במוסדות החינוך – תחום שכמעט ולא מוקדשת לו כיום תשומת לב מיוחדת מצד הכנסת והממשלה.

להורדת הדו"ח המלא - מוסדות חינוך בסביבה בריאה

ילדינו רגישים יותר 
ילדים ופעוטות רגישים ופגיעים יותר לזיהומים סביבתיים ביחס לאוכלוסיה הכללית, בשל תהליכי התפתחות וגדילה, מערכת חיסונית שאינה מפותחת דיה ועוד. בנוסף, ילדים חשופים יותר למזהמים כתוצאה ממאפיינים התנהגותיים תואמי גיל כמו: הכנסת ידיים לפה, שהייה ממושכת בחוץ, משחק בקרבה לקרקע ועוד. ילדינו שוהים בבתי ספר ובגני ילדים למשך שעות רבות, כך שאם הם נחשפים למפגעים סביבתיים בסמוך למוסדות אלו או בתוכם, הרי שמדובר בחשיפה מצטברת וממושכת, המגבירה באופן משמעותי את הסיכון לפתח מחלות.

המצב העכשווי
החקיקה הקיימת כיום לא מתייחסת למצב הסביבתי הרצוי במוסדות החינוך, ואף אינה מתחשבת במאפיינים הייחודיים של ילדים והזמן שהם מבלים במוסד החינוך. למעשה, קיימים מספר נהלים של משרד החינוך אשר אינם מפורטים דיים ואינם קובעים מה ייחשב כמפגע ליד מוסד חינוך. בנוסף, אין מאגר מידע מספק על המצב הסביבתי במוסדות החינוך – איכות האוויר, איכות המים, שימוש בחומרים מסוכנים לרבות חומרי הדברה ועוד.

מטפלים במפגעים סביבתיים
לאורך השנים, ליווינו עשרות מקרים של מפגעים סביבתיים במוסדות חינוך. כך למשל, בית המשפט העליון קיבל את עתירתנו (בשיתוף האגודה לזכויות האזרח) להרחיק מפעל מתכות שפעל בצמוד לבית ספר יסודי בשכונת שועפאט בירושלים, וחשף את התלמידים לזיהום אוויר ולסיכונים בריאותיים. בכפר סבא פעלנו יחד עם נציגי ההורים והצלחנו להביא להעתקת קו ביוב ראשי שעבר בצמוד לבית הספר 'גולדה' וגרם למטרדי ריח וזיהום אוויר קשים וסכנה בריאותית. ברחובות פעלנו יחד עם התושבים והצלחנו להעתיק ממקומם גני ילדים שפעלו בצמוד לאתר בנייה תוך חשיפת הילדים לרעש, לאבק ולסכנות בטיחותיות קשות.

 

גם היום, אנו ממשיכים לטפל בעשרות פניות המגיעות ל"מוקד הירוק" שלנו על מפגעי אסבסט בגן ילדים, חשש ממפגעי קרינה מעמודי חשמל ואנטנות ליד בתי ספר ועוד.

המלצות לגיבוש מדיניות סביבתית
בדו"ח מפורטות המלצות חשובות בנוגע לגיבוש מדיניות סביבתית במוסדות חינוך. קודם כל, יש לפעול לפי "עיקרון הזהירות המונעת" – מתוך הבנה שרגישותה של אוכלוסיית הילדים מחייבת פעולה גם אם אין הוכחות מדעיות על הקשר שבין חשיפה לזיהומים במוסד החינוך ובין השפעות בריאותיות. בנוסף, יש לפעול להקמת גוף מתאם לטיפול בזכויות ילדים, לרבות בנושא בריאות וסביבה במוסדות חינוך.

 

כמו כן, יש לקדם ביצוע ניטורים במוסדות חינוך ולבנות מאגר מידע מתאים אשר יהיה זמין לציבור ההורים והמורים, לבחון גיבוש תקנים סביבתיים מחמירים ולקדם הנחיות לתכנון מוסדות חינוך חדשים.

 

 

 

  דוח מוסדות חינוך בסביבה בריאה

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il