youtube
twitter
facebook

שולחן עגול: בזבוז מזון

ישראל התברכה בשפע ירקות ופירות באיכות טובה. השפע הזה אינו מובן מאליו. ירקות ופירות הם חלק חשוב ביותר  בתזונה, הם מהוים מקור מרכזי לויטמינים מסוימים ותופסים כ-45% ממשקל המזון בישראל.

 

היצע הירקות והפירות הוא כ- 3,700 אלפי טון, אולם היצע זה אינו מגיע בשלמותו לצרכנים. בדרך מהשדה לצרכן יש אובדן רב שמסתכם ב- 1,600 אלפי טון עודפי ירקות ופירות, המהווים כ-40% מהתוצרת החקלאית בשדה. מחצית מהאובדן מתרחש בשלבי הקטיף וההפצה, ומחצית אצל הצרכנים. הערכות אלו הן הערכות חסר כאשר לחלק מהמשתנים אין בידינו מידע מדויק. אמנם חלק מאובדן המזון בלתי נמנע והוא נובע מפחת טבעי בפירות וירקות שמטבעם, חשופים לריקבון ופגעים שונים, ובכל זאת, האחוז הגבוה של הפחת בצירוף, הדיווחים על תוצרת שלא נקטפה, וירקות ופירות הנזרקים לאורך שרשרת השיווק, יש בהם בכדי לרמז על המקום הנרחב לצמצום הפחתים.

 

מן העבר השני, כאשר כבר נוצרו עודפי ירקות ופירות, עלינו למצא את הדרך להפנותם לשימוש, בעדיפות ראשונה כמזון למאכל אדם ולאחר מכן לשימושים נוספים. על מנת למצא את הפתרונות הנכונים, נדרש שיתוף פעולה ותכנון כולל. שולחן עגול זה נערך על מנת לייסד את אבן הפינה לשיתוף פעולה מסוג זה ולבחון את הדרכים לשיפור השימוש במשאב הירקות והפירות היקרים  והחשובים כל כך.

  מהשדה לצלחת - רועי קוצר
  סיכום מפגש שולחן עגול
עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il