שמים סוף לתשלום בחוף
donate button
youtube
twitter
facebook

מדוע הממשלה לא רוצה שיהיה לנו אוויר נקי?

מדוע הממשלה לא רוצה שיהיה לנו אוויר נקי?


התכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר, מהווה מכשיר מרכזי ליישום 'חוק אוויר נקי'. בשל העיכובים הרבים באישור התכנית ע"י הממשלה, עתרנו לבג"צ יחד עם הקואליציה לבריאות הציבור בדרישה לקיים את החוק ולאשר מיידית את התכנית.

 

התכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר, נועדה לתת פתרון מערכתי לבעיית זיהום האוויר בישראל והיא הכרחית למימוש מטרות 'חוק אוויר נקי'. התכנית כוללת: יעדים ארציים ואזוריים לצמצום זיהום האוויר, לוחות זמנים, אמצעים לעמידה ביעדים ואינטגרציה של פעילות משרדי הממשלה השונים ביישום התכנית.

אנו רואים בתכנית הלאומית מכשיר מרכזי ליישום אינטגרטיבי וכלל ממשלתי של חוק אוויר נקי. בתחילת 2011 גם פרסמנו דו"ח מקיף בשם: "קווים לתכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר בישראל" , בה פורטו עקרונות סביבתיים לתכנית הנחוצה בישראל, ובהם הפחתה קבועה של הזיהום (ולא רק התמודדות עם חריגות מהתקנים), קביעת מכסת פליטות (cap), העדפת ערכי בריאות וסביבה מעבר לנקודת היעילות הכלכלית המקסימאלית בהתאם לערכי היעד, התמודדות עם בעיית הערפיח והחלקיקים, ועוד.

לא עומדים בלוחות זמנים

התכנית הלאומית, עפ"י לוח הזמנים שנקבע בחוק, הייתה אמורה להיות מאושרת בממשלה ומיושמת החל מה-1 בינואר 2012.
המשרד להגנת הסביבה הכין בשיתוף עם רשויות וארגונים שונים את טיוטת התכנית, הכוללת את סקטורי האנרגיה, התעשייה, התחבורה ומשקי הבית, והיא הייתה מלווה במסמכי רקע ובניתוח עלות-תועלת שהראה את כדאיותה הרבה. הגם שהתכנית לא הייתה, להבנתנו, שאפתנית דיה, הייתה בה התקדמות לא מבוטלת ביחס למצב הקיים, ותמכנו בה כצעד ראשון. אולם למרות הכנת התכנית בזמן, ובתהליך ששיתף את כלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, ולמרות לוח הזמנים שנקבע, הממשלה טרם אישרה את התכנית.

בג"צ לאישור התכנית

בעקבות אי אישור התכנית הלאומית, עתרנו לבג"צ בחודש פברואר 2012, יחד עם הקואליציה לבריאות הציבור במטרה לחייב את הממשלה לקיים את החוק.
בעתירה הדגשנו כי כל עוד הממשלה אינה מאשרת את התוכנית הלאומית, חשופים מיליוני תושבי מדינת ישראל למחלות ואף למוות כתוצאה מזיהום אוויר.
"אי אישור התכנית הלאומית פוגע בזכויות היסוד של תושבי המדינה, בזכות לבריאות והזכות לחיים. חיי אדם, כמו גם בריאותם עלולים להיפגע עקב זיהום אוויר", נכתב בעתירה.

בעתירה הודגשה גם התועלת הכלכלית באישור התוכנית: "התכנית הלאומית תחסוך למשק כמיליארד וחצי שקלים, וכל זאת בהשקעה של פחות ממחצית מהסכום – 690 מיליון ₪ בלבד".

בחוות הדעת המקצועית שצורפה לעתירה על ידי ד"ר אריה ונגר, ראש תחום אוויר בעמותה, מוסבר כי כל עיכוב באישור התכנית הלאומית ובהפחתת רמת זיהום האוויר יתבטא בהמשך התחלואה העודפת והתמותה המוקדמת ברמה בלתי סבירה בקרב הציבור הנחשף לזיהום זה, וכן לנזק כלכלי למשק המוערך במיליארדי שקלים בשנה.

נכון לחודש ינואר 2013, הויכוח התקציבי למימון התכנית נמשך והממשלה טרם אישרה את התכנית. העתירה בעניין זה, כמובן, תלויה ועומדת.

"אנו עוסקים כאן בדיני נפשות והעדר תקציבים מתאימים להתמודדות עם זיהום האוויר בישראל יובילו ליותר מחלות, ליותר מקרי מוות ולהפסדים של מיליארדי שקלים במשק הישראלי", אומר עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין.


אנחנו נמשיך לפעול לאישור תכנית לאומית משמעותית להפחתת זיהום האוויר.  דוח 'קווים לתכנית הלאומית להפחתת זיהום האוויר בישראל'

כתבות נוספות

כולנו חברים- להצטרפות
svivatinew
דפי מידע (גוונים תכלת וכתום)
עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il