donate button
youtube
twitter
facebook

הצלחנו! כספי הקרן לרווחי הנפט והגז- למטרות סביבתיות

16/07/2014
הצלחנו! כספי הקרן לרווחי הנפט והגז- למטרות סביבתיות

לאחר מאבק ארוך שהוביל יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה, ח"כ משה גפני יחד עם ארגון 'אדם טבע ודין', העבירה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הקרן לתמלוגי גז ונפט.בהצעת החוק נקבע כי הכסף יועבר למטרות חברתיות וכלכליות ובסעיף 38 ד (2) בחוק נקבע באופן מפורש כי יש להקצות את כספי הקרן גם למחקר ופיתוח וכן להשקעה באנרגיות מתחדשות.

 

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' מסביר כי סעיף זה למעשה מחייב את הממשלה להקצות כספים לטובת מקורות מתחדשים ולא מזהמים, וזאת בניגוד לתפיסת האוצר לפיה אין לייעד את הכסף לשום מטרה מוגדרת, כלומר גורלו "להיבלע" בקופה הציבורית.

הישג נוסף חשוב נוסף בחוק החדש קובע הקמת ועדה של הכנסת לפיקוח על הקרן (סעיף 36 א) ויישום הוראות החוק, כאשר וחברי הוועדה ייבחרו על ידי הכנסת, בניגוד למצב שבו האוצר עושה בכסף כבשלו. 

 

כזכור, עם תחילת הדיונים בוועדת המדע והטכנולוגיה על הצעת החוק, העבירה 'אדם טבע ודין' מסמך מדיניות אשר מציע שורה של תיקוני חקיקה בהצעת החוק. במסמך שנכתב ע"י עו"ד דנה טבצ'ניק, ראש תחום כלכלה ומשאבי טבע צוין כי "פיתוח והפקת מאגרי הנפט והגז יובילו לכך שבעתיד, באופן טבעי, יתמעטו משאבים אלו ואף ייגמרו כליל, שכן המדובר במשאב מתכלה. בנוסף, ייצור וצריכת אנרגיה באמצעות נפט וגז, המהווים דלק פוסילי, מייצרים גזי חממה ופולטים מזהמים לאוויר ובכך מזיקים לסביבה ולבריאות. לאור זאת, יש להתחשב בדורות הבאים, אשר יצטרכו להתמודד עם זיהום האוויר ופליטת גזי החממה כתוצאה מהשימוש בדלק פוסילי וכן עם התדלדלות משאב הטבע".

 

הקליקו למסמך 

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין', בירך את ח"כ משה גפני על המאבק למען העקרונות החשובים שעברו בהצעת החוק ואמר כי מדובר בחוק חשוב שיסייע בפיתוח תחליפים לדלקים מזהמים ויסייע במאבק למען אוויר נקי לילדינו: "רווחי הקרן לתמלוגי הגז הם כספים המגיעים כתוצאה מניצול משאבי הטבע. על כן, טוב שחברי הכנסת הפנימו את העקרון לפיו 'מה שבא מהסביבה צריך לחזור לסביבה' וקבעו כי יש לייעד את הכספים גם למטרה סביבתית מוגדרת של השקעה, פיתוח ומחקר של משק אנרגיה בר קיימא.

  מסמך מדיניות - הטמעת עקרונות סביבתיים וניהול אחראי של הקרן לרווחי הנפט והגז

בתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il