youtube
twitter
facebook

האמת מאחורי תעלת הימים

תעלת הימים, פרויקט אדיר ממדים ראשון מסוגו בעולם, היא צינור שיחבר בין ים סוף לים המלח במטרה להציל את ים המלח, לספק מים לתושבי האזור ולקדם את שיתוף הפעולה בין המדינות. החשש העיקרי מהפרויקט בכל הנוגע לסביבה טמון בהשפעה של הזרמת המים על הרכב המינרלים הייחודי של מי ים המלח.

האם אתם מוכנים לשלם את המחיר היקר של תוכנית תעלת הימים?

  • הרס הסגולות הייחודיות של ים מלח
  • איום על מקורות המים הטבעיים של הערבה
  • המשך הזנחת ים המלח ונהר הירדן ההיסטורי

אפשר גם אחרת. "אדם טבע ודין" שמה לה למטרה לפעול לאימוץ תוכנית חלופית שתוביל להצלה אמיתית של ים המלח, תבטיח אספקת מים בת-קיימא לתושבי האזור ותעודד שיתוף פעולה בין המדינות בכלל ובנושא המים בפרט.

קראו עוד על עמדתנו בעניין מיזם "תעלת הימים" (מיזם "מובל השלום")

פרויקט "תעלת הימים" מול עמדת "אדם טבע ודין"

בלימת הידרדרות מפלס ים המלח

תעלת הימים: התוכנית אינה כוללת התייחסות לשאיבה שמבצעים במקום מפעלי ים המלח. במקום זה, התוכנית כוללת הזרמה של מי רכז מים סוף לים המלח, במטרה להעלות את מפלס ים המלח. מפלס ים המלח אולי יעלה, אולם, הזרמה זו תהרוס את הרכב המינרלים הייחודי של המים.

עמדת אדם טבע ודין: תוכנית חלופית תדאג לבלום את המשך ירידת המפלס על ידי ניהול כולל של ים המלח, אשר כולל צמצום השאיבה המסיבית של המפעלים, שאיבה שהביאה לכ-30% מירידת המפלס.

 

התחשבות בסגולות הייחודיות של מי ים המלח

תעלת הימים: הזרמת מים בכמות ובהרכב המצוין בתוכנית תהרוס את הסגולות הייחודיות של ים המלח, ולמעשה תיצור במקומו אגם מלאכותי שהרכב המים שלו כשל מי ים רגילים.

עמדת אדם טבע ודין: הזרמת מים טבעיים ומי קולחים באיכות גבוהה, באופן שיפורט בהמשך (בסעיף "נתיב ההזרמה"), תשמור על הרכב המינרלים הייחודי של מי ים המלח.

 

נתיב ההזרמה

תעלת הימים: הפרויקט מציע להזרים מים בצינור מיַם סוף לים המלח. אולם כל תקלה בצינור עלולה להוביל לזיהום מקורות מים טבעיים באזור הערבה.

עמדת אדם טבע ודין: מים טבעיים ומי קולחים באיכות גבוהה יוזרמו לים המלח בנתיב הטבעי אליו נהר הירדן. מים אלה יוכלו לעמוד לרשותנו בשל מתקני התפלה שהוקמו לאורך חופי הים התיכון ובעזרת ניהול בר-קיימא של משק המים הישראלי. הזרמת המים בנתיב זה תשמור הן על ים המלח והן על נהר הירדן ההיסטורי.

 

הקמת מתקן התפלה באזור ים המלח

תעלת הימים: בתוכנית המלאה מתוכננת הקמתו של מתקן התפלה ענקי הגדול ביותר בעולם שיספק מים במחיר גבוה במיוחד בעיקר לתושבי ירדן.

עמדת אדם טבע ודין: מתקן התפלה בינוני בגודלו שיוקם באזור מפרץ אילת יכול להבטיח אספקת מים יציבה לתושבי אילת ועקבה.

 

חתימה על הסכמי שיתוף פעולה בעניין אספקת מים בין ישראל לשכנותיה

תעלת הימים: להסכם שנחתם, המסדיר אספקת מים מישראל לשכנותיה, אין למעשה קשר לתעלת הימים. ההסכם מסדיר אספקת מים לירדנים ולפלסטינים מהכנרת וממערכת המים הארצית בלבד.

עמדת אדם טבע ודין: כאמור, גם התוכנית החלופית תכלול העברת מים ממערכת המים הארצית, אולם נוסף על כך היא תפתח הזדמנות לשיתוף פעולה אמיתי בין המדינות במטרה לשקם את נהר הירדן ואת ים המלח.

 

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il