youtube
twitter
facebook

תוכנית הדולפינריום החדשה: ניתוק בין העיר לים

תוכנית הדולפינריום החדשה: ניתוק בין העיר לים (הגדל)

התנועה לאיכות השלטון ו'אדם טבע ודין' הגישו התנגדות לתכנית "מרחב הדולפינריום", עסקה ארוכת ימים, רבת מעללים ולגישת המתנגדות אף מרובת פגמים, המובאת לפתחה של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב.

מדובר בעסקה משולשת, מסוג תכנית איחוד וחלוקה מחדש ובה שני נהנים מרכזיים- עיריית תל אביב, המרוויחה שטח ציבורי שיתחבר לתוואי הטיילת, זאת לכאורה מבלי להוציא כסף מקופת העירייה והיזם המכניס לכיסו סכומי כסף נכבדים (ובלתי פרופורציונאלים), בעוד החבר השלישי בעסקה, היא רשות מקרקעי ישראל , מוותרת על סכומי כסף אדירים, ללא כל סיבה נראית לעין, בהסכמתה לתוכנית זו. השחקן הרביעי - הציבור - כביכול עתיד ליהנות מפירות התכנית, אולם המחיר אשר הוא נדרש לשאת על מנת שתכנית זו תצא לפועל, איננו סביר וגובל בהפרת אמונים בוטה של נאמני הציבור לשולחיו.

המתנגדות מצביעות על מספר כשלים אינהרנטיים בתכנית: בהיבט הכלכלי, הפער בין שווי הזכויות העומדות ליזם כיום לשווי הזכויות אשר הוא עתיד לקבל כתוצאה מתכנית האיחוד והחלוקה הינו מוגזם, בלתי פרופורציונאלי וחריג ביותר בנוף התכנון והבניה הישראלי, פער העומד כיום על פי 31 (!) (כ-1.3 מיליארד לעומת 42 מיליון). מעבר לכך שמדובר בהטבה כספית משמעותית, לפער זה אף השלכות תכנוניות על התכנית, אשר עתידות לגרום לפגיעה חמורה באינטרס הציבורי. בהיבט המשפטי, התכנית מסתמכת על הערכת שומה ישנה, עובדה אשר איננה עומדת בכללי המשפט המנהלי המחייבים ביסוס החלטה מנהלית על תשתית ראייתית מעמיקה ועדכנית ואף סותרת התחייבות שונות של הצדדים. בנוסף, התכנית מבוססת על חוזה בטל ולכן הלכה למעשה, לא מבוססת על שום הסכמה בין הצדדים אודות התכנית. בהיבט התכנוני, ישנן מספר סתירות בין התכנית לתכניות אחרות אשר עתידות לחול באותו השטח, סתירות המעידות באופן מובהק על כך שהאינטרסים העיקריים אשר מקודמים בתכנית, הינם אינטרסים כלכליים של היזם, זאת על חשבון זכויותיו וצרכיו של הציבור.

יעל דורי, ראש תחום תכנון ב"אדם טבע ודין": עיריית ת"א עדיין לא הפנימה כי חומה אינה מהווה קשר רצוי בין העיר לבי הים והיא ממשיכה להוסיף עוד ועוד מגדלים החוסמים עוד יותר את המבטים, הגישה והתדמית של החופים ומנתקים את העיר עצמה מחופיה. חומת המגדלים על חוף ימה של תל אביב מהווה חסם פיסי, פסיכולוגי ואקלימי בין העיר לים. המגדלים אינם מאפשרים גישה חופשית למרחב החופי אלא דרך מעברים מסוימים וספורים בלבד, אינם מאפשרים כלל מבטים מתוך העיר אל הים ואינם מאפשרים הנאה מאחד היתרונות של עיר על חוף הים – הבריזה.

"אדם טבע ודין מתנגדת לתקדים לפיו כל יזם המפנה שטח בעל חשיבות לציבור יוכל לדרוש פי 10 ויותר זכויות בנייה עבורו! התוכנית תגזול מהציבור חלק מגן הכובשים הוותיק וכולנו "נזכה" לראות כיצד שטח ציבורי נתפס על ידי יזמים לשימוש למטרות מסחריות - עוד מגדל מלונאות ועוד מגדל של דירות רפאים לעשירים בלבד".

לאור האמור לעיל, התנועה לאיכות השלטון ו'אדם טבע ודין' הביעו התנגדותן לאישורה של התכנית ודרשו כי הפגמים והליקויים עליהן הצביעו יתוקנו בטרם אישור התכנית ע"י הוועדה.

  ההתנגדות שהגשנו לתוכנית

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד

דוחות כספיים 2018

https://www.dropbox.com/sh/sbjjmvg3fpp1ctc/AACh0Zu9k9KZ4bDmjmNOVYKka?dl=0

 

 

אחסון אתרים - Hosted by sPD.co.il